Winterbedieningstijden voor bruggen en sluizen door coronavirus

26 maart 2020

We beperken de bediening van onze sluizen vanwege het coronavirus. Het waterschap richt zich momenteel voornamelijk op het uitvoeren van de kritieke processen. Vaarwegbeheer met betrekking tot de recreatievaart vallen hier niet onder.

Deze maatregel is van toepassing op alle vaarwegen, bruggen en sluizen in beheer van ons waterschap. Dit zijn de sluizen die tijdens het vaarseizoen bediend worden met een sluissleutel.

Door onze genomen maatregelen is zelfbediening van deze sluizen niet mogelijk. Omdat we beperkt zijn in de bedieningscapaciteit bedienen we alleen voor “noodzakelijke vaarbewegingen”. Bijvoorbeeld als u een afspraak heeft met een jachtwerf voor onderhoud of wanneer u de boot van de winterstalling naar de zomerligplaats wilt varen.

Vaarwegen

De beperking van de sluisbediening geldt voor de volgende vaarwegen:

  • Ruiten Aa Kanaal
  • Veendiep
  • B.L. Tijdenskanaal
  • Westerwoldsche Aa
  • Termunterzijldiep
  • Grevelingskanaal

Recreatievaart

Recreatievaart die gebruik wil maken van sluisbediening moet zich 72 uur van tevoren op werkdagen tussen 8:30 uur en 16:00 uur melden op telefoonnummer 0598 – 69 38 00. Bediening voor de recreatievaart vindt alleen plaats op werkdagen. In het weekend kan de recreatievaart op bovenstaande vaarwegen geen gebruik maken van sluisbediening.

Deze maatregelen gelden voor onbepaalde tijd, afhankelijk van de ontwikkeling rondom het coronavirus. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Informatie over de bedieningstijden is ook te vinden op vaarweginformatie.nl. Kijk voor informatie over vaarroutes, meren en jachthavens op varen.groningen.nl.