Webinar ophogen gronden met slib uit de Eems-Dollard

19 januari 2022

Landbouwgronden aan de Groningse kust hebben steeds meer last van bodemdaling en veenoxidatie. Kunnen we deze gronden behouden voor toekomstige generaties door ze te verhogen met slib uit de Eems-Dollard? Wat komt daarbij kijken? En wat betekent het voor de natuur, waterbeheer en landschap? Vragen die aan de orde komen tijdens het webinar op 15 februari van 16 tot 17 uur.

Het webinar is vooral bedoeld voor landeigenaren en inwoners uit de gemeenten Eemsdelta en Oldambt en bestuurders en leden van belangenorganisaties.

Ervaringen met proef in Borgsweer

In het webinar hoort u meer over de ervaringen met een proef bij Borgsweer. Daar is een laag gelegen landbouwakker opgehoogd met slib uit de Eemshaven. Het proefproject levert veel kennis op. Bijvoorbeeld over hoe we zorgen voor een betere bodem, vruchtbaardere landbouwgrond én minder slib in de Eems-Dollard. Ook het grootschaliger ophogen van dalende (landbouw)gronden in Noordoost-Groningen komt aan bod. Hiervoor is nog veel onderzoek nodig, naar onder meer wet- en regelgeving, locaties en draagvlak.

Meer informatie over het programma en aanmelden

We organiseren deze online bijeenkomst met de provincie Groningen, in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel en Voedselkwaliteit, de gemeenten Eemsdelta en Oldambt, Groningen Seaports en Rijkswaterstaat Noord-Nederland.