Waterstanden stijgen maar blijven beheersbaar

2 januari 2024

De weersvoorspellingen laten voor vandaag en morgen veel neerslag zien. De waterstanden in ons gebied waren de afgelopen dagen gedaald. We verwachten dat de waterstanden in ons kanalensysteem (boezem) de komende dagen weer gaan stijgen. Om dit goed op te vangen is vanaf vandaag De Kleine Zeesluis in Farmsum weer extra ingezet. Ook draait gemaal Rozema in Termunterzijl en de (historische) dieselpomp van gemaal Duurswold weer mee.

Vandaag kunnen we nog twee keer goed spuien bij Delfzijl en Nieuwe Statenzijl. Daarmee kunnen we nog flinke hoeveelheden water afvoeren naar zee. Morgen kunnen we twee keer niet of nauwelijks water spuien. Door hoge waterstanden op zee kunnen we dan water niet (goed) afvoeren.

Door de grote hoeveelheid neerslag op een al verzadigde bodem zal er veel water snel tot afvoer komen. Dit in combinatie met slechtere spuimogelijkheden zorgen voor hogere waterstanden op ons boezemsysteem. Daarnaast zal ook in ons achterland de waterstanden in de sloten weer stijgen door de neerslag.

De dagen na morgen kunnen we weer beter spuien. Donderdagochtend verwachten we de hoogste waterstand op de boezem (net onder +0.90 NAP), daarna zullen de waterstanden weer gaan dalen.

Kortom, we verwachten dat de waterstanden op de boezem verhoogd maar beheersbaar blijven. Omdat de hoeveelheid neerslag (nog) onzeker is, zijn wij alert en houden de ontwikkelingen in de waterstanden scherp in de gaten.

Wateroverlast, bij wie melden?

De bodem is verzadigd en door de vele regen blijft water op land en in de tuin staan. Dit heeft tijd nodig om weer te zakken. Is er een sloot in de buurt die overstroomt, dan is er mogelijk een duiker verstopt. Misschien kunt u het probleem zelf verhelpen. Lukt dat niet, dan kunt u ons storingsnummer bellen.

Heeft u wateroverlast in en rondom uw huis, bijvoorbeeld grondwater in de kelder of kruipruimte? Of water dat omhoog komt in toilet, douche of gootsteen? Heel vervelend natuurlijk maar als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen van overlast door grondwater in en rondom uw huis.

Is er regenwater dat op straat blijft staan? Dan is waarschijnlijk een afvoerput verstopt. Meld dit bij uw gemeente. Die kan de verstopping repareren.