Waterstanden hoog maar beheersbaar

13 januari 2023

De afgelopen weken is er veel regen gevallen. Half december sloeg het weer om en werd het wisselvallig. Ook januari is tot nu toe nat begonnen. Hierdoor zijn de grond- en oppervlaktewaterstanden gestegen.

Volop water afvoeren naar zee

We voeren nu continu water af via de sloten en kanalen om wateroverlast te voorkomen. Via onze spuisluizen spuien we het overtollig water op zee als het laag water is. Omdat we vanwege het getijde niet voldoende water onder vrij verval kunnen afvoeren, sluizen we water door vanuit het Eemskanaal naar gemaal Rozema in Termunterzijl. Daar pompen we het water naar zee. Bovendien wordt de kleine Zeesluis (sluis voor scheepvaart) van Rijkswaterstaat in Delfzijl extra ingezet om water af te voeren.

De waterstanden in de grote kanalen en meren houden we nauwlettend in de gaten. De komende dagen verwachten we nog flink wat millimeters regen bij wisselvallig weer. Dat zou betekenen dat de waterstanden in de meren en kanalen nog gaan stijgen maar beheersbaar blijven.

Grondwaterstanden in hoge en lage gebieden

De toplaag van de bodem is overal verzadigd met water. De grondwaterstanden zijn nu grotendeels normaal of hoger voor de tijd van het jaar. Op de hogere zandgronden rond de Drentsche Aa blijven de grondwaterstanden nog achter. In deze gebieden heeft de regen wel gezorgd voor aanvulling van het grondwater. Maar hier waren de grondwaterstanden zo laag, dat de gevallen regen nog niet ervoor heeft gezorgd dat de grondwaterstanden normaal zijn voor de tijd van het jaar. Dit is ook een traag reagerend systeem; het effect van neerslag duurt hier relatief lang.

In andere gebieden waar we water kunnen aanvoeren zijn de grondwaterstanden niet zo ver uitgezakt. Daardoor zijn deze sneller op peil. Bovendien zijn de grondwaterstanden hier ondiep ten opzichte van de hoge zandgronden. De grondwaterstanden stijgen daardoor sneller bij neerslag.

We voeren alleen het teveel aan water af om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk water de ondergrond in kan trekken. Ook in deze nattere periode blijven we dat doen. Dit doen we met het oog op een goede aanvulling van het grondwatersysteem richting het voorjaar.