Waterstanden dalen, vorstprotocol nog in ijskast

8 januari 2024

De waterstanden in ons hele gebied dalen gestaag. We zijn nog steeds volop water aan het afvoeren. We nemen daarbij de tijd om op onze boezem (ons kanalenstelsel) al het overtollige water af te voeren. Zo daalt het waterpeil rustig en gelijkmatig. Hiermee proberen we schade aan kaden en dijken te voorkomen.

De waterstanden op de boezem is inmiddels flink gedaald. Het waterpeil van het Zuidlaardermeer is nog wel iets verhoogd. Dit heeft iets meer tijd nodig om te zakken. Dat zal de komende dagen gaan plaatsvinden.

Waterafvoer voor ijspret

We kunnen op dit moment nog geen rekening houden met de vorstperiode en het ijsprotocol. Hiervoor moeten eerst de waterstanden in ons gebied weer op normaal niveau zijn.
Dat betekent dat waterafvoer voor de ijsbaan gaat. Het zal nog enige tijd duren voordat al het water dat de afgelopen tijd gevallen is, weer is afgevoerd.

Doorgravingen maaipaden

Door de vele regenval staat er veel water op het land. Sommige boeren laten dit overtollig water naar de watergang aflopen via een doorgraving van het maaipad. Dat is alleen toegestaan wanneer er een tijdelijke buis door het maaipad wordt gelegd. We vragen boeren wel om doorgravingen zo spoedig mogelijk te herstellen en de buis weer te verwijderen zodra dit kan.