Waterschappen positief over klimaatbestendige keuzes in coalitieakkoord

16 december 2021

De waterschappen zijn blij dat het nieuwe kabinet een klimaatbestendige en waterbewuste weg inslaat. Het nieuwe kabinet laat met het coalitieakkoord zien in de ruimtelijke inrichting van Nederland rekening te houden met klimaatverandering door water en bodem sturend te laten zijn. Ook de ambitieuze plannen voor de stikstofaanpak en de uitvoering van het Klimaatakkoord worden door de waterschappen aangemoedigd.

Geert-Jan ten Brink, dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa’s, over het coalitieakkoord: “Klimaatverandering betekent dat we vaker te maken krijgen met extreem weer. Drie droge zomers in 2018, 2019 en 2020 en de wateroverlast in Limburg deze zomer staan ons nog helder op het netvlies en zijn het levende bewijs dat het klimaat verandert. Willen we schade beperken, dan moeten we waterbewuste keuzes maken in de inrichting van ons land, met het besef dat er grenzen zijn aan maakbaarheid. Dat water en bodem sturend worden in ruimtelijke planvorming is een hele goede stap in de juiste richting.”

Nieuwsbericht Unie van Waterschappen

Meer weten over de reactie van de waterschappen op het coalitieakkoord? Lees dan het nieuwsbericht van de Unie van Waterschappen.