Waterschap gaat door met cofinanciering akkerranden

29 juni 2022

Ons bestuur stelt € 300.000,- beschikbaar als cofinanciering voor de aanleg en beheer van akkerranden in de periode 2023-2028. De afgelopen jaren ondersteunden we al bij de aanleg van ruim 400 kilometer akkerranden. Naar volle tevredenheid. Daarom gaan we daar de komende zes jaar mee door.

Waarom akkerranden?

Bloemrijke akkerranden zijn niet alleen mooi, ze dienen ergens toe. Een akkerrand zorgt voor meer natuurlijke plaagbestrijders, zodat er minder gespoten hoeft te worden. De uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in het naastliggende water wordt daarmee verminderd. Een akkerrand is dus in het voordeel voor de landbouwer én draagt bij aan een betere waterkwaliteit.

Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer

De akkerranden komen voort uit het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer. Hierin hebben waterschappen, provincies, het Rijk en de EU zich uitgesproken vóór de inzet van akkerranden voor een betere waterkwaliteit. De organisatie hiervan gebeurt via de collectieven. Dit zijn de organisaties Agrarische Natuur Oost-Groningen (ANOG), Collectief Midden Groningen (CMG) en Agrarische Natuur Drenthe (AND).