Wateraanvoer gestart

16 mei 2024

We zijn gestart met wateraanvoer vanuit de noordelijke route. Via de zuidelijke route deden we dit al eerder. Wateraanvoer is nodig, om de waterpeilen op hoogte te kunnen houden.

Zomerpeil

We brachten het water in onze sloten de afgelopen maand geleidelijk van winterpeil naar zomerpeil. Dit is gemiddeld zo’n 50 centimeter hoger dan het winterpeil. Zelfs bij een natte winter zoals afgelopen jaar, beginnen we daar al op tijd mee. Dit is nodig, omdat er in de zomer veel water verdampt en planten, bomen en gewassen veel water opnemen. We zien dat nu al. Daarom voeren we water aan.

Wateraanvoer

Dit water voeren we aan vanuit het IJsselmeer. Dit water wordt via verschillende aanvoergemalen ons gebied ingepompt. Via de Hoogeveensche Vaart (1 kuub per seconde) om het gebied in zuidoost Drenthe te voorzien van water. En sinds gisteren voeren we ook water aan via gemaal Dorkwerd (5 kuub per seconde) om het noordelijk deel van ons gebied van water te voorzien (zie kaartje).

Grondwater op peil

Door water aan te voeren, zorgen we dat we het water in de sloten en watergangen op peil houden, zodat het grondwater niet te ver uitzakt. In de gebieden waar we geen water kunnen aanvoeren ligt de grondwaterstand op dit moment nog binnen de gemiddelde bandbreedte.