Wateraanvoer gestart en water in sloten op zomerpeil

16 april 2020

De laatste neerslag van betekenis viel alweer ruim een maand geleden. Dat betekent dat het droger wordt in ons gebied. De waterstand in sloten verhogen we daarom naar het zomerpeil en we voeren weer water aan vanuit het IJsselmeer.

Zomerpeil

We hebben het water in onze sloten geleidelijk van winterpeil naar zomerpeil gebracht. Hiermee zijn we op 16 maart gestart. Normaal gebeurt dat tussen half april en half mei. We zijn hier zo vroeg mee gestart, omdat er weinig neerslag gevallen is in de periode vanaf 10 maart.

Het zomerpeil is gemiddeld zo’n 50 centimeter hoger dan het winterpeil. Water vasthouden zorgt ervoor dat het kan infiltreren in de bodem, wat goed is voor de grondwaterstand. Deze zakt dan niet te ver uit, waardoor er minder water aangevoerd hoeft te worden. Daarnaast komen we zo ook tegemoet aan de watervraag. In de winter is het waterpeil in de sloten altijd lager om water te kunnen opvangen en afvoeren bij neerslag.  

Wateraanvoer

Om ons gebied van voldoende water te voorzien, voeren we water aan vanuit het IJsselmeer. Dit water wordt via verschillende aanvoergemalen ons gebied ingepompt.

Sinds eind maart voeren we IJsselmeerwater aan via de Hoogeveensche Vaart (1 kuub per seconde) om het gebied in zuidoost Drenthe te voorzien van water. En sinds afgelopen zaterdag voeren we ook water aan via gemaal Dorkwerd (5 kuub per seconde) om het noordelijk deel van ons gebied van water te voorzien. Het water wordt vanuit Dorkwerd verder opgepompt richting Westerwolde via aanvoergemalen Veendam, Vennix en Ter Apelkanaal.

We zitten nog niet aan de maximale aanvoercapaciteit. Via de Hoogeveensche Vaart kan 5 kuub per seconde aangevoerd worden. Gemaal Dorkwerd heeft een maximum aanvoercapaciteit van 20 kuub per seconde.

Grondwater op peil

In de gebieden waar we water aanvoeren zorgen we met de peilverhogingen in de sloten dat het grondwater niet te ver uitzakt. In de gebieden waar we geen water kunnen aanvoeren ligt de grondwaterstand op dit moment nog binnen het langjarig gemiddelde.