Voorlopige verkiezingsuitslag bekend

17 maart 2023

We hebben de stemmen van alle gemeenten in ons werkgebied binnen en daarmee een voorlopige verkiezingsuitslag. Dit nadat dijkgraaf Geert-Jan ten Brink donderdagmiddag een tussenstand heeft gegeven omdat we nog niet van alle gemeenten de stemmen hadden ontvangen.

BBB grootste partij – fors hogere opkomst (58,1%)

BBB heeft de meeste stemmen ontvangen en komt met zes zetels in ons algemeen bestuur, gevolgd door Water Natuurlijk met vijf zetels. Bij de vorige waterschapsverkiezingen in 2019 was de opkomst 52,4 procent. De opkomst in 2023 is met 58,1 procent fors hoger.

Van de partijen die zich voor het eerst verkiesbaar hebben gesteld, heeft naast BBB ook Groninger Belang een plek in ons algemeen bestuur weten te bemachtigen (twee zetels). 50PLUS en AWP voor water, klimaat en natuur hebben hun zetels verloren en keren niet terug in het nieuwe bestuur.

Vervolg

De bekendmaking van de definitieve uitslag is op donderdag 23 maart, om 09.00 uur, in de AB-zaal in het waterschapshuis in Veendam. Dan wordt duidelijk welke kandidaten zijn verkozen. Woensdagavond 29 maart volgt de installatie van ons nieuwe algemeen bestuur. Beide bijeenkomsten zijn openbaar. Wie geïnteresseerd is, is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Meer zetels te verdelen

De samenstelling van het algemeen bestuur verandert volgend op deze waterschapsverkiezingen. Dit komt doordat de Tweede en Eerste Kamer recent hebben besloten om op een andere manier met de geborgde zetels in het waterschapsbestuur om te gaan. De uitslag van de waterschapsverkiezingen bepaalt de zetelverdeling voor de categorie Ingezetenen. In het bestuur van Hunze en Aa’s zijn hiervoor voortaan 19 in plaats van 16 zetels te verdelen. Daarnaast zijn er voortaan 4 zetels voor de categorieën Natuur (2) en Landbouw (2).