Voordracht herbenoeming dijkgraaf Geert-Jan ten Brink

13 februari 2023

Onze dijkgraaf Geert-Jan ten Brink is voorgedragen voor herbenoeming door de vertrouwenscommissie. Ons algemeen bestuur besluit op 15 februari over de voordracht.

Kundige bestuurder

In haar aanbevelingsbrief spreekt de commissie het vertrouwen uit in de heer Ten Brink voor de komende periode. Onze dijkgraaf wordt getypeerd als een kundige bestuurder die oog heeft voor rol en positie van het waterschap. Energiek, besluitvaardig, resultaatgericht en een goed boegbeeld. Ook benoemt de vertrouwenscommissie het belang van de goede contacten die hij heeft met onder meer provincies en gemeenten. Verder oordeelt de commissie positief over zijn rol als voorzitter van de STOWA (het kenniscentrum van regionale waterbeheerders) en zijn betrokkenheid bij Stichting RIONED (namens de waterschappen lid van de raad van toezicht).

Vervolgprocedure

De huidige benoeming van onze dijkgraaf eindigt op 31 juli 2023. Na besluitvorming in ons algemeen bestuur over de herbenoeming, wordt de voordracht toegezonden aan de Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen. Zij zullen de aanbeveling dan doorzenden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat met hun eigen reflectie. De dijkgraaf wordt benoemd bij Koninklijk Besluit, voor een periode van zes jaar.

De vertrouwenscommissie bestaat uit een delegatie vanuit ons bestuur. Voorzitter is algemeen bestuurslid Annechien ten Have.