Voorbereidingskrediet voor aanleg persleiding Scheve Klap - Delfzijl

13 december 2023

Ter voorbereiding op het plan om onze rioolwaterzuivering Scheve Klap te verwijderen, moet een persleiding gelegd worden van Scheve Klap naar Delfzijl. Voor de voorbereiding van dit project heeft ons algemeen bestuur een voorbereidingskrediet á € 150.000 toegezegd. Dit is nodig voor een haalbaarheidsonderzoek en de ontwerpwerkzaamheden voor de nieuwe persleiding en rioolgemalen. 

Van Scheve Klap naar Delfzijl

De nieuwe persleiding moet het afvalwater van rwzi Scheve Klap naar rwzi Delfzijl transporteren. Naast de aanleg van een persleiding moeten we de rioolgemalen upgraden of  moet er een boostergemaal worden gebouwd, om het afvalwater door te kunnen pompen. Wat het meest geschikt is, zal uit het haalbaarheidsonderzoek blijken.

Verwijderen rwzi Scheve Klap

Rwzi Scheve Klap heeft al enige tijd het einde van zijn economische en technische levensduur bereikt. De afgelopen jaren is de rwzi met intensiever beheer in bedrijf gehouden, maar het is niet in te schatten wat de technische restlevensduur van de diverse onderdelen nog is. Er is kans op definitief functieverlies. Daarom willen we deze rwzi op termijn verwijderen en het afvalwater via een leiding naar rwzi Delfzijl doorpompen. Deze rwzi van Noorderzijlvest ligt geografisch logisch én heeft voldoende ruimte om ook dit afvalwater te zuiveren.