Vijf gemalen komende jaren visveilig gemaakt

14 december 2022

Waterschap Hunze en Aa’s trekt ruim vier miljoen euro uit voor het visveilig maken van vijf gemalen. Dat heeft het algemeen bestuur besloten. Het gaat om geld voor visveilige pompen bij de gemalen Hongerige Wolf, Sportterrein Wildervank, Wildervank Stedelijk, Wildervank Landbouw en Folkers/Esserpolder. In de periode 2023 tot en met 2027 worden de visveilige pompen geïnstalleerd.  

Met het visveilig maken van bestaande poldergemalen wordt een positieve bijdrage geleverd aan een goede visstand, als belangrijk onderdeel van een gezond ecosysteem. Ook komen de visveilige pompen het dierenwelzijn van vissen in onze wateren ten goede.

Visveilige gemalen

Waterschap Hunze en Aa’s beschikt inmiddels over vijf visveilige gemalen: Ennemaborgh, Oostermoer, Weerdijk, Midden-Groningen en Meerweg. Daarnaast zijn er twee in voorbereiding. Bij gemaal Duurswold worden de bestaande pompen aangepast. In Groningen-Zuid wordt een nieuw gemaal gerealiseerd.

De afgelopen jaren is uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijk optredende visschade bij de gemalen van het waterschap. Uit dit onderzoek is een top 20 samengesteld. Dit betekent dat gestart wordt met het visveilig maken van grotere pompgemalen. Deze zijn relatief eenvoudig om te bouwen met het grootste effect ten aanzien van visveiligheid. Het gaat hierbij niet om zogenaamde vijzelgemalen. Uit onderzoek blijkt dat vissterfte bij pompgemalen een stuk hoger is dan bij vijzelgemalen. In 2023 wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

Gemaal Oostermoer waar dit jaar visveilige pompen geïnstalleerd zijn.