Verwachte waterstanden

24 november 2023

Het gebied is verzadigd en de kanalen en de beekdalen zitten redelijk vol. Hierdoor is er een hoge afvoer richting de zee. En dat terwijl we momenteel weinig kunnen spuien, vanwege de hoge waterstand op zee.

Waterstanden beheersbaar

We benutten alle spuimomenten bij de Oude Zeesluis en de schutssluis bij Nieuwe Statenzijl. Daarnaast kunnen we het water bij de Oosterhornhaven via het Verbindingskanaal naar het Termunterzijldiep leiden. Momenteel laten we hier 20 kuub (20.000 liter) per seconde door. Gemaal Rozema pompt dat water op naar zee. Hiermee kunnen we de waterstanden op de boezem redelijk beheersbaar houden. Met deze acties verwachten we de hoogste waterstand zaterdagmiddag bij Zuidbroek op maximaal NAP +0,83 meter. Er is dus nog voldoende ruimte tot de kritieke stand van NAP +0,90 waarbij we andere maatregelen moeten treffen. Vanaf zaterdagavond kunnen we weer goed lozen op zee. We verwachten dat de waterstand in de loop van maandag weer rondom het normale peil zit (NAP +0,53 meter).

Waarom het water niet vasthouden

We krijgen in een hoogwater periode vaker de vraag waarom we het water afvoeren en niet vasthouden. We houden het water zoveel en zolang mogelijk vast, maar er komt een moment, zoals nu, dat ons watersysteem vol is. Het gebied is verzadigd, de beekdalen zijn vol. We moeten dan wel afvoeren om overstroming te voorkomen. Daarbij houden we rekening met met de weersverwachtingen.