Versterking kade Borgsloot start in 2024

4 oktober 2023

De kade langs de westzijde van de Borgsloot voldoet niet aan alle eisen voor de waterveiligheid en moet versterkt worden. Dat heeft het algemeen bestuur besloten. De kade is van belang voor het goed functioneren van ons watersysteem. Het gaat hier om de regionale waterkering vanaf gemaal de Borg langs de Borgsloot tot aan de Driebondsweg.

Ophogen en verbreden

Met de versterking van de kade kan een waterstand gekeerd worden die statistisch 1 keer per honderd jaar voorkomt. Ook is een gedeelte van de kade smal en daardoor lastig te onderhouden met ons onderhoudsmaterieel. Vanwege het goed uitvoeren van beheer en onderhoud, wordt daarom de kade hier gelijktijdig aangepakt en verbreed.

Meer natuurlijke inrichting

De waterkering is afgekeurd op hoogte, stabiliteit en piping. Piping wil zeggen dat water met zanddeeltjes onder de dijk doorstroomt. Het te versterken traject ligt aan de westzijde van de Borgsloot en heeft een lengte van 1,6 km. Tijdens de uitvoering wordt ook een kruising van een fietspad met de kade opgehoogd en een oude kistdam vervangen. Hiernaast zorgen we voor een natuurlijkere inrichting door flauwere taluds en het gebruik van kruidenmengsels. Dit maakt ook het wandelpad over het onderhoudspad, dat vorige week geopend is, aantrekkelijker.

Wensen omwonenden

De waterkering is afgekeurd op hoogte, stabiliteit en piping. Piping wil zeggen dat water met zanddeeltjes onder de dijk doorstroomt. Het te versterken traject ligt aan de westzijde van de Borgsloot en heeft een lengte van 1,6 km. Tijdens de uitvoering wordt ook een kruising van een fietspad met de kade opgehoogd en een oude kistdam vervangen. Hiernaast zorgen we voor een natuurlijkere inrichting door flauwere taluds en het gebruik van kruidenmengsels. Dit maakt ook het wandelpad over het onderhoudspad, dat vorige week geopend is, aantrekkelijker.

Start in 2024

De totale investering van het project bedraagt ruim € 4,6 miljoen. Het projectplan is in de bestuursvergadering van 4 oktober vastgesteld door het algemeen bestuur. De uitvoering start in het voorjaar van 2024 en zal in 2025 gereed zijn.