Verhoogde waterstanden verwacht

18 december 2023

Het is al enige tijd erg nat en de bodem is op veel plaatsen verzadigd. Sloten en beken zitten vol. Om wateroverlast tegen te gaan, voeren we volop water af naar zee. De weersvoorspellingen voor de komende week zijn nog enigszins onzeker maar we voorzien enkele tientallen millimeters regen.

Doordat de wind vanaf donderdag naar het noordwesten draait is de voorspelling dat we vanaf donderdagavond drie tijen niet goed kunnen spuien. De waterstanden op onze boezem stijgen dan tot ongeveer NAP+0,95 meter op zaterdagmorgen.

We hebben Rijkswaterstaat gevraagd om vanaf morgen de Kleine Zeesluis (sluis voor scheepvaart) extra in te zetten. Ook gemaal Rozema gaat vanaf woensdag alvast meedraaien om zoveel mogelijk water af te voeren.

Weersverwachting nog onzeker

De getijdeverwachting en de neerslagverwachting zijn nog onzeker voor de komende week. We zijn extra waakzaam en houden de weersvoorspellingen en waterstanden goed in de gaten. Ook zijn we alert op verstoringen in de waterafvoer, bijvoorbeeld door een verstopte duiker of een gemaal dat in storing gaat.

Extra maatregelen

Naast de extra inzet van de Kleine Zeesluis en gemaal Rozema kunnen we nog andere maatregelen nemen mochten de waterstanden verder stijgen. Denk aan de inzet van (nood)waterbergingspolders. Op dit moment verwachten we (nog) niet dat dit nodig is. De komende dagen zal meer duidelijk worden.

Grond verzadigd

Doordat de grond verzadigd is met water, kan neerslag nauwelijks nog de bodem in zakken. Veel water stroomt direct naar sloten en kanalen. Door deze snelle afstroming van de neerslag, kunnen waterstanden snel stijgen als er in korte tijd veel regen valt. 

Water afvoeren naar zee

Afgelopen week hebben we veel water kunnen afvoeren naar zee. Ongeveer 8 miljard liter per etmaal. Dit doen we door onze spuisluizen in Delfzijl en Nieuwe Statenzijl open te zetten, wanneer het water op zee lager staat dan in onze boezemwateren.
Met de extra inzet van de Kleine Zeesluis en gemaal Rozema blijven we volop water afvoeren naar zee. Zo proberen we de komende dagen zoveel mogelijk ruimte te maken om neerslag op te vangen die morgen en later in de week kan vallen.