Verhoogde waterstanden in sloten en kanalen

7 februari 2022

Update 9-2-2022

De waterstanden in onze sloten en kanalen waren begin deze week hoog. Inmiddels zakken de waterstanden in ons gebied flink. De verwachting is dat we op donderdagmiddag weer rond het streefpeil zitten van 0,53m+NAP.

Dat het flink nat was in ons gebied kwam door de gevallen neerslag. Ruim 40 mm in drie dagen tijd. Ook konden we door verhoogde waterstanden op zee minder goed water afvoeren.

Water naar zee brengen

Bij Delfzijl en bij Nieuwe Statenzijl kunnen we normaalgesproken grote hoeveelheden water de zee in laten stromen met sluizen. Spuien noemen we dat. Dat kan bij eb, als het water op zee lager staat dan het zoete water in het kanaal voor de sluis.

De afgelopen week was er een paar keer hoogwater op zee. Hierdoor konden we minder goed water afvoeren, met verhoogde waterstanden in de grote kanalen zoals het Eemskanaal, Winschoterdiep en de Westerwoldse Aa tot gevolg. Een normale waterstand is 0,53m+NAP. We zaten aan het begin van de week op een waterstand van zo’n 0,95m+NAP.

Inzet kleine zeesluis

Om de waterstanden op de kanalen niet te hoog op te laten lopen zette Rijkswaterstaat de kleine zeesluis in Farmsum in. Ze hielp tijdens een aantal spuibeurten met het extra afvoeren van water.

Beken voeren vertraagd water af

In de beekdalen van de Drentsche Aa, Ruiten Aa en Hunze kunnen we veel water tijdelijk vasthouden. De kronkelende beken zorgden voor een vertraagde afvoer van water. Op die manier werd ons grote kanalensysteem ontlast.

Dijkinspectie Hunze

Verder inspecteerden we twee keer per dag de dijk langs de Hunze tussen Gieterveen en Zuidlaren. Dit was nodig omdat er op dit traject bevers regelmatig holen in de dijk graven. Tijdens de dijkinspecties controleerden we de stabiliteit van de dijk. We troffen geen bijzonderheden aan. Doordat het water inmiddels zakt, worden er vanaf vrijdag geen extra dijkinspecties meer uitgevoerd.