Wat doet waterschap Hunze en Aa's?

We houden ons dagelijks bezig met het water in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe. We werken aan schoon en voldoende water. Aan sterke dijken die u beschermen tegen overstromingen en aan waterwegen die goed bevaarbaar zijn. We houden daarbij rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie. Zodat iedereen in ons werkgebied prettig en veilig kan wonen, werken en recreƫren.