Veel schade door doorgravingen onderhoudspaden

19 januari 2024

Onze onderhoudspaden zijn op heel veel plekken doorgraven door aanliggende landeigenaren. We begrijpen dat er in de afgelopen natte periode niet altijd een buis is geplaatst in een doorgraving van onze paden, zoals we dat normaal vragen. Maar, hierdoor is wel veel schade aan zowel onderhoudspaden als de taluds ontstaan.

Doorgravingen belemmeren ons herstelwerk

Onze medewerkers zijn inmiddels begonnen met het herstelwerk aan de watergangen. Ze worden daarin belemmerd door enorme doorgravingen vanaf de aanliggende percelen. Op meerdere plekken ligt daarbij een grote hoeveelheid grond in de watergangen dat is meegespoeld vanaf de percelen. Wij verzoeken de landeigenaren deze doorgravingen zodra het kan te herstellen en het meegespoelde zand uit de watergang te verwijderen.

Van belang voor wateraan- en afvoer

Het is van belang dat bovenstaande spoedig gebeurt. Alleen op deze manier kunnen wij komend voorjaar weer een goede wateraan- en afvoer garanderen.