Vaarverbod opgeheven vanaf maandag 22 februari

17 februari 2021

Vanaf maandag 22 februari wordt het vaarverbod opgeheven voor alle vaarwegen in ons beheergebied.

Op 9 februari kondigden we een vaarverbod af om een mooie ijslaag te laten groeien en om schade aan oevers en kades te voorkomen. Nu de dooi is ingezet, kan het vaarverbod opgeheven worden.

Het vaarverbod werd ingesteld in overleg met de provincie Groningen, gemeente Groningen, waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat.