Update waterstanden, droogte en waterkwaliteit

7 oktober 2022

Er is de afgelopen weken een redelijke hoeveelheid neerslag gevallen. Na een hele droge periode is dat onder andere erg goed voor de grondwaterstanden. We merken dan ook dat de ondiepe grondwaterstanden weer stijgen en op veel plekken al rond het gemiddelde staan.

Neerslagtekort

Het landelijk neerslagtekort is gedaald. Ook het neerslagtekort in ons gebied is gedaald. Ten opzichte van de landelijke stand, staan we er goed voor.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied laten we de waterstand rustig aan dalen naar het winterpeil. In het Drentsche Aa-gebied houden we het waterpeil nog wat hoger, om de droogte van de afgelopen periode te compenseren. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele en specifieke situatie ter plaatse.

Grondwaterstanden

De meeste grondwaterstanden in ons gebied bevinden zich op dit moment rond het gemiddelde en zijn (redelijk) op peil. We blijven ons inspannen en nemen maatregelen om het water op de juiste plekken waar nodig vast te houden. De bodem, de spons waarin het water wordt opgeslagen, proberen we met de neerslag die valt aan te vullen. Dit heeft tijd nodig en we hopen dan ook dat er de aankomende maanden voldoende neerslag valt om dit te realiseren.

Terugblik afgelopen zomer

Het KNMI meldt dat deze zomer de op twee na warmste was sinds het begin van hun metingen in 1901 (alleen 2018 en 2003 waren warmer). Verder was het extreem zonnig en droog. Gelukkig viel in ons beheergebied op enkele momenten een broodnodige regenbui.

Gedurende de zomer is er landelijk veel aandacht geweest voor het wegzakkende peil op het IJsselmeer en in de rivieren. Vanaf begin augustus was er sprake van een nationaal (feitelijk) watertekort waardoor een landelijk crisisteam, het Managementteam Watertekorten, ging toezien op de waterverdeling. Halverwege september is dit pas weer afgeschaald.

De wateraanvoer naar ons beheergebied hebben we de hele zomer kunnen handhaven. Een beregeningsverbod uit oppervlaktewater was gelukkig niet nodig. Het grondwaterniveau bleef lange tijd acceptabel tot goed. Eind augustus werd een sterke daling zichtbaar, maar dat moment viel samen met mindering van onttrekkingen door de landbouw. Het beeksysteem van de Drentse Aa is gemonitord op droogval en ook daar hebben we geen actie hoeven ondernemen.

Onze waterkeringen op veenondergrond hebben we in september geïnspecteerd conform ons Draaiboek watertekort uit het calamiteitenplan. De inspecties aan de waterkeringen hebben aangetoond dat onze waterkeringen de droogte goed hebben doorstaan.