Update hoogwater

21 december 2023

Tot en met maandag wordt er veel neerslag verwacht. Omdat de grond verzadigd is, stroomt het water direct af naar de sloten en kanalen. Dit overtollige water voeren we via onze spuisluizen en zeegemalen af naar zee. Met het draaien en aantrekken van de wind naar het noordwesten wordt water op de Eems Dollard omhoog geblazen. Hierdoor ontstaan vanaf donderdagnacht hoge waterstanden op zee. Dit betekent ook dat we veel minder water kunnen afvoeren. 

Dijkbewaking

De verwachting is dat vrijdagmorgen om 6.30 uur de hoogste stand van 4 meter op zee wordt bereikt. Dit betekent dat we vannacht starten met dijkbewaking. Medewerkers van het waterschap gaan komende nacht voor de piek en morgenochtend de zeedijk inspecteren op schade. Ook zullen vanmiddag de dijkcoupures in Delfzijl uit voorzorg gesloten worden.

Voorspelling komende dagen

De verwachting voor de komende dagen is dat we vanaf vandaag drie keer niet of vrijwel niet kunnen spuien. Daarna volgen zoals het nu lijkt, matige spuibeurten. De neerslagverwachting is sinds gisteren toegenomen. Tot en met eerste kerstdag is de verwachting dat er elke dag plusminus 10 millimeter valt. Op basis van deze voorspellingen verwachten we dat de waterstanden in onze kanalen gaan stijgen tot  0,95 a 1 m+NAP tot en met de kerstdagen.

Door de blijvende onzekerheid in de getijverwachtingen en neerslagverwachtingen, blijven we alert en houden we er rekening mee dat waterstanden forser kunnen oplopen dan we nu verwachten.

Inzet gemaal Rozema

Sinds dinsdag stroomt de Kleine Zeesluis van Rijkswaterstaat mee en sinds woensdag zetten we zeegemaal Rozema in Termunterzijl in. Rozema pompt maximaal 3,5 miljard liter per dag naar zee. Vanwege de voorspelde neerslag en het hoge water op zee hebben we de afgelopen dagen veel water afgevoerd. Zo hebben we maximale ruimte gemaakt in onze sloten, kanalen, beken en meren.

Mobiele keringen

Vandaag gaan we uit voorzorg mobiele keringen plaatsen op 5 plekken (bij scheepswerven) langs het Winschoterdiep. Een mobiele kering is een rij met vastgeschroefde palen waartussen aluminium planken geschoven worden. Bij een aantal bedrijven zoals scheepswerven langs het Winschoterdiep is de kade lager. Daar wordt gewerkt met mobiele keringen wanneer er hoogwatersituaties zijn. Deze mobiele keringen kunnen binnen enkele uren opgezet worden en voor waterveiligheid zorgen.