Update hoogwater

Het is overal erg nat. Hier vindt u het laatste nieuws van de afgelopen dagen over de hoogwater situatie in ons gebied.

29 december 2023

We gaan weer terug naar het normale beheer. De waterstanden zijn dusdanig dat de komende spuibeurten, waarbij we weer iets minder water kwijt kunnen, niet tot kritieke situaties leiden. Ook in de Veenmarken is de waterstand weer redelijk. Eerder deze week konden we het water hier nog lastig weg krijgen. Er wordt wel neerslag voorspeld, maar ook dat is in het normale beheer beheersbaar.

Voor het grondwater zakt, is meer tijd nodig. Er kan dus nog overlast zijn van water in kelders en kruipruimtes. Wij begrijpen dat dit vervelend is, maar het is lastig in te schatten wanneer dat voorbij zal zijn.

Dit was voorlopig de laatste update. Mocht er nog wel nieuws zijn, dan berichten we daarover in een nieuw bericht.


De waterstanden dalen, dus we schalen verder af.

De mobiele waterkeringen bij de scheepswerven langs het Winschoterdiep worden vandaag verwijderd. En na de klepstuwen langs het Winschoterdiep, kunnen nu ook de klepstuwen bij het Zuidlaardermeer gestreken worden.

Waterstanden dalen, maar mag niet te snel

Ook de waterstanden in het achterland dalen zichtbaar. Hierbij is het zorg dat dat niet te snel gaat, waardoor oevers en kades kunnen afkalven en verschuiven. Onze peilbeheerders houden dit nauwlettend in de gaten.

Het grondwater is meer tijd nodig

We krijgen veel vragen over het grondwater. Dit is begrijpelijk, omdat veel mensen water in de kruipruimtes en/of kelder hebben staan. Voordat het grondwater zakt, is meer tijd nodig. Vooral ook omdat de regen op de al verzadigde bodem blijft neerkomen. Het zoekt zich een weg naar het laagste punt. Wij hebben daar helaas geen invloed op.

Verwachting komende dagen

Er wordt de nodige neerslag verwacht. Vandaag kunnen we nog optimaal spuien, maar de komende 3 tijen zal dat iets minder zijn. Omdat we nu echter al behoorlijk gezakt zijn en vandaag nog verder kunnen zakken, voorzien we de komende dagen geen problemen.


Komende dagen optimaal spuien

Zoals verwacht dalen de waterstanden in de boezemkanalen. Dit zal de komende dagen zo doorgaan, ondanks de neerslagverwachting. Dit komt omdat we de komende dagen optimaal kunnen spuien met onze spuisluizen in Delfzijl en Nieuwe Statenzijl. Ook de kleine zeesluis van Rijkswaterstaat in Delfzijl wordt nog voor het spuien gebruikt.

Waterstanden kanalen dalen goed

Omdat we zo goed kunnen spuien en de waterstanden op de boezem dus goed dalen, schalen we het malen bij de zeedijk af. Gemaal Rozema draait nu nog op vol vermogen, maar wordt einde van de dag gehalveerd naar 20 kuub per seconde. De dieselpompen Duurswold en Woudbloem ondersteunden de afgelopen dagen om de gemalen maximaal te laten draaien, maar deze extra pompcapaciteit staat inmiddels stil.

Afvoer achterland heeft tijd nodig

De afvoer vanuit het achterland heeft nog wel veel tijd nodig. De extra pompen in de Veenmarken doen hun werk. Het water daalt, maar dit gaat langzaam. Ook in het Zuidlaardermeer gaat de daling traag. Dit kost tijd.

Vandaag worden de klepstuwen langs het Winschoterdiep weer gestreken. Die bij het Zuidlaardermeer blijven nog even omhoog, omdat het water daar langzamer zakt.


We kunnen de komende dagen goed spuien

De komende dagen kunnen we heel goed spuien en wordt er relatief minder neerslag voorspeld. Dit biedt verlichting op onze boezemkanalen, waardoor de afvoer van water elders ook iets makkelijker gaat.

In het Zuidoosten van ons gebied – de Veenmarken – gaat de afvoer heel moeizaam. De landerijen staan blank. Bij gemaal Dreefweg en gemaal Nieuw-Weerdinge zijn daarom extra pompen geplaatst. Afvoer zal hier zeker meerdere dagen duren.

Onze medewerkers blijven ook de komende dagen nog volop bezig.


Klepstuwen en zandzakken om achterland te beschermen

Het blijft nat in het achterland en her en der lopen de waterstanden zelfs nog iets op. Vandaag worden daarom 6 klepstuwen opgezet, bij het Zuidlaardermeer en het Winschoterdiep, om de achterliggende gebieden te beschermen. Daarnaast worden er langs het Tripscompagniesterdiep zandzakken gelegd in een laagte in de kade.

Water in kelders

We krijgen verschillende meldingen van water in de kelder, in tuinhuisjes en schuren. Dit is voor deze mensen ontzettend vervelend. De bodem is verzadigd en het regenwater dat daarop valt, stroomt naar het laagste punt. Hier kunnen wij nu echter weinig aan doen.
Is er een sloot in de buurt die overstroomt, dan is er mogelijk een duiker verstopt. In dat geval kunt u ons storingsnummer bellen.

Dieselmotoren draaien mee

Onze gemalen draaien volop. De oude dieselpompen bij gemaal Woudbloem en gemaal Duurswold ondersteunen daarbij. Onze collega’s zijn hier – in ploegen – continu aanwezig.

Bevers zoeken een droge plek

De beverinspecties langs het Drents Diep en de Hunze gaan deze dagen nog gewoon door. In meerdere teams kijken ze naar beverholen. De bevers zwemmen rond, op zoek naar een droge plek. We blijven daarom alert op holen en gaan te voet langs de waterkant.

Verwachting komende dagen

De afgelopen nacht was de spuibeurt zeer kort. De hoeveelheid water die we kwijt konden viel hierdoor tegen. Zoals het nu lijkt kunnen we de komende spuibeurten wel optimaal water spuien, waardoor de druk in het gebied iets af zal nemen. De waterstanden in de boezemkanalen zullen dan iets zakken, maar in het achterland zal dat wisselend zijn, omdat het water zich verplaatst.


Watergangen boordevol

We gebruiken elk moment om te spuien en de gemalen draaien vol continu. Het water op ‘de boezem’ (ons kanalenstelsel) is daarmee nog steeds hoog, maar onder controle. De watergangen in de polders en het achterland zijn echter boordevol. In het zuidelijke deel is gisteren 30 mm water gevallen, meer dan er werd verwacht. Juist omdat het blijft regenen in een al hele natte situatie, duurt het lang voor het water daar zakt.

Op meerdere plekken overlast

We weten dat het overal nat is, tuinen en weilanden staan onder water. Dit geeft op verschillende plaatsen overlast, dat begrijpen we. Wij grijpen elke mogelijkheid aan om de waterstanden zo snel mogelijk te normaliseren en vragen daarvoor uw begrip.

Keersluis Pekela weer dicht

De keersluis bij Pekela gaat vandaag weer sluiten. Afhankelijk van de situatie gaat het open en dicht.


Verwachting tij en neerslag stabieler

Vanochtend hebben we goed kunnen spuien, waardoor de waterstanden licht dalen. De keersluis bij Pekela die we gistermiddag sloten, hebben we daarom weer kunnen openen.

Waterstanden onder controle

De komende dagen valt er nog de nodige regen. Door goed gebruik te maken van de gemalen Rozema en Duurswold, onze spuisluizen in Delfzijl en Nieuwe Statenzijl en de kleine zeesluis van Rijkswaterstaat, houden we de waterstanden onder controle.

Beverschades herstellen we direct

De inspecties langs de Hunze en het Drents Diep blijven we de komende dagen uitvoeren. Dit doen we tijdens hoogwater intensiever, omdat bevers door het stijgende water droge plekken opzoeken en meer gaan graven. Een bever kan in één nacht een gang graven van 10 meter. Schades die we tegen komen, herstellen we direct.


De waterstand op zee kwam vanochtend met 4.12 +NAP niet zo hoog als was voorspeld. Het water liep in Delfzijl wel over de kade, maar minder als was verwacht. De dijkdoorgangen die we gistermiddag met waterschap Noorderzijlvest sloten, zijn inmiddels weer geopend.

Geen bijzonderheden dijkbewaking

De dijkbewaking verliep rustig. Er zijn geen bijzonderheden of schades aangetroffen. Wel heeft het water veel riet achter gelaten, met name bij Nieuwe Statenzijl. Dit riet wordt begin januari verwijderd.  

Waterpeilen blijven stabiel hoog

De peilen in onze kanalen blijven stabiel hoog. De neerslag is een onzekere factor. De verwachting is dat het de komende dagen blijft regenen. Gelukkig kunnen we gebruik maken van het tij en het water tijdens eb lozen op zee. We verwachten dat dit tot en met de kerstdagen blijft.

Het blijft de komende dagen ook nog erg nat

Het is erg nat in het gebied. De beken, sloten, meren en kanalen zijn vol. Wij weten dit en doen er alles aan om overlast te beperken, door het water af te voeren waar dat kan. Gisteren is er veel neerslag gevallen. In gemaal Duurswold is vandaag de dieselpomp aangeslingerd. Dit was gisteren al het geval bij gemaal Woudbloem. Deze historische dieselpompen springen tijdens hoogwater situaties bij.

Keersluis Pekelder Hoofddiep dicht

Bij het Pekelder Hoofddiep wordt vanmiddag de keersluis gesloten. Hierdoor kan het water niet terug stromen vanuit ‘de boezem’ richting Pekela. Een pomp zorgt ervoor dat het water vanuit het Pekelder Hoofddiep richting boezem gepompt wordt. Omdat dit even tijd kost, zal het water kort even stijgen voor het water zakt.