Het blijft droog, neerslagtekort stijgt

12 juni 2023

De afgelopen weken is er geen neerslag gevallen. Daarnaast is het ook erg warm, waardoor er veel water verdampt. Hierdoor wordt het tekort aan neerslag snel groter. De weersverwachting geeft aan dat het de komende week ook warm en droog blijft. Daarom hebben wij de wateraanvoer vanuit het IJsselmeer verhoogd van 10 naar 15 kuub per seconde. Dit doen wij met ons aanvoergemaal Dorkwerd vlakbij de stad Groningen. In het zuiden van ons gebied kunnen wij ook water aanvoeren via de Hoogeveensche Vaart. Hier voeren wij nu circa 4 kuub per seconde aan. Door de aanvoer van water kunnen wij in de meeste gebieden het water (nog) op peil houden.

Beregenen melden en afstemmen

Door de droogte zien we dat er steeds meer beregend wordt. Om de waterstand op peil te houden is het belangrijk om te weten waar beregend wordt. Gaat u beregenen, geef het dan uiterlijk 48 uur van tevoren aan bij het waterschap. Als er veel beregenaars in een klein gebied zitten kan dit tot problemen leiden. Daarom vragen we om in deze gebieden de beregening af te stemmen met elkaar. Bovendien vragen we, als beregening nodig is, dit zoveel mogelijk ’s avonds en ’s nachts te doen. Als de watervraag de komende tijd snel toeneemt, dan is er mogelijk niet voldoende water meer. In dat geval moet het waterschap extra maatregelen nemen zoals een (gedeeltelijk) beregeningsverbod.

Bruinrot

De NVWA stelt vanwege de aanwezigheid van de bruinrotbacterie in bepaalde gebieden beregeningsverboden vast voor het gebruik van oppervlaktewater voor de teelt van aardappelen en tomaten. Op de kaart van de NVWA staan deze gebieden in rood aangegeven:
Gebieden met verbod op gebruik oppervlaktewater.