Uitzonderlijk veel regen zorgt voor overlast

23 februari 2022

Laatste Update 23-02-2022, 13.30 uur

Het water in onze sloten, beken en kanalen daalt gestaag. De verwachting is dat het ongeveer twee weken duurt voordat de waterstanden in ons gebied weer op normaal niveau zijn. Het vraagt tijd om al het overtollige water af te voeren. Dit is de laatste update die we plaatsen op deze liveblog. We blijven de komende tijd alert.

Update 22-02-2022, 15.05 uur

Gestaag terug naar normale waterstanden

We laten het water in onze sloten, beken en kanalen de komende dagen gestaag dalen. Dit doen we gecontroleerd. Want als het waterpeil te snel zakt, dan kan dit instabiliteit van keringen, dijken en slootkanten veroorzaken.

Op veel plekken in ons gebied zullen gronden nog wel een poosje drassig blijven. Ook kan water nog wel enige tijd in kruipruimtes blijven staan.

In de loop van woensdag halen we de noodkeringen weg die maandag langs het Winschoterdiep waren aangebracht. Ook de keersluizen van het Pekelder Hoofddiep, het Kieldiep en het Borgercompagniesterdiep openen we in de loop van woensdag weer. De zandzakken die we op keringen langs het Noord-Willemskanaal en het Foxholstermeer hadden gelegd en het nooddijkje langs de Drentsche Aa bij Glimmermade laten we nog even liggen. Deze halen we weg op het moment dat we dit verantwoord vinden.

Beëindiging vaarverboden

Het vaarverbod voor alle vaarwegen in beheer van waterschap Hunze en Aa’s eindigt vandaag om 23.59 uur. Ook de vaarverboden voor het Eemskanaal van Groningen tot Farmsum en voor het Winschoterdiep, het A.G. Wildervanckkanaal en de Rensel eindigen om 23.59 uur.

Water van akkers laten lopen

Ook op de akkers is het momenteel erg nat. We snappen dat landbouwers maatregelen treffen om het water van hun grond af te laten lopen. Normaal gesproken vragen we om dit te doen door het aanleggen van een buis in het maaipad, door de gegraven geul. We verzoeken landbouwers om eventuele schade zo snel als mogelijk te herstellen na de nattere periode. In ieder geval voor de start van het maaiseizoen in mei. Mocht de gegraven geul uitgespoeld zijn, dan vragen we daarnaast aan landbouwers om de uitgespoelde grond uit de sloot te halen. Op die manier houden we de waterafvoer optimaal.

Update 22-02-2022, 11.00 uur

We hebben de hoogste waterstanden in ons gebied vanochtend rond 9 uur bereikt. We spuien volop om het vele water af te voeren naar zee. De komende dagen zal bij eb met elke spuibeurt het waterpeil verder dalen. Hoe dat spuien er uitziet, ziet u in het filmpje hieronder.

Update 21-02-2022, 17.55 uur

Update hoogwater

Na een extreem natte zondag is ook op maandag nog de nodige neerslag gevallen in ons werkgebied. In twee dagen tijd is circa 55 millimeter gevallen. Dit komt overeen met ongeveer 110 miljard liter regenwater. Dit is ongeveer dezelfde hoeveelheid als normaal gesproken in de hele maand februari valt. We verwachten dat we vanaf dinsdag weer goed kunnen spuien en veel water kunnen afvoeren naar zee. We denken ongeveer 2 weken nodig te hebben om overal in ons gebied weer terug te zijn op normale waterpeilen.

Actuele ontwikkelingen

– In Assen staat het water in De Vaart erg hoog. Het waterpeil is stabiel en daarom zijn op dit moment geen acties nodig. We monitoren de situatie hier nauwlettend.

– Langs het Noord-Willemskanaal, nabij de Witte Molen bij Haren, hebben we zandzakken gelegd om hier de kering lokaal op te hogen.

– Ook bij het Foxholstermeer hebben we (vlakbij het treinspoor) een kering opgehoogd met zandzakken om te voorkomen dat water vanuit het meer de naastgelegen polder in kan stromen.

– Op verschillende plekken langs het Winschoterdiep, tussen Groningen en Hoogezand, hebben we bij scheepswerven noodkeringen geplaatst. Dit is een maatregel die we nemen bij een waterstand van +1,10 NAP om de scheepswerven en het achterliggende land te beschermen tegen hoogwater.

– We starten dinsdagochtend met dijkinspecties in ons hele gebied.

Vaarverboden

In verband met hoogwater geldt een vaarverbod op alle vaarwegen in beheer van waterschap Hunze en Aa’s. Ook geldt vanaf vanavond 18.00 uur tot morgenavond 23.00 uur een scheepvaartverbod voor het Eemskanaal van Groningen tot Farmsum. Daarnaast geldt vanaf vanavond 24.00 uur tot morgenavond 24.00 uur een vaarverbod voor het Winschoterdiep, het A.G. Wildervanckkanaal en de Rensel.

Update 21-02-2022, 14.39 uur

Alleen bijzondere situaties melden

We krijgen op dit moment zeer veel meldingen van inwoners over water in de kruipruimte, op het erf, in de tuin en van IBA’s die minder goed functioneren. Dit komt door de grote hoeveelheid regen die is gevallen en de hoge waterstanden die hier het gevolg van zijn. Op korte termijn kunnen we dit niet verhelpen. Water heeft tijd nodig om weg te zakken in de grond en we hebben tijd nodig om al het water in sloten, beken en kanalen af te voeren naar zee. We vragen inwoners om nu geen contact met ons op te nemen met de hiervoor genoemde meldingen.

We ontvangen graag alleen meldingen van bijzondere situaties waarop snel ingrijpen mogelijk is. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via ons algemene telefoonnummer 0598 69 3800 of via waterschap@hunzeenaas.nl.  

Update 21-02-2022, 12.00 uur

Uitzonderlijk veel regen zorgt voor overlast

Afgelopen zondag is er in ons werkgebied uitzonderlijk veel regen gevallen. Gronden zijn verzadigd en het peil in sloten, beken en kanalen staat hoog. Het is extreem nat. We zijn paraat en zetten ons in om het vele water zo goed als mogelijk te verwerken en overlast zo goed als mogelijk tegen te gaan. Het water heeft tijd nodig om weg te kunnen en we vragen hiervoor geduld.

Neerslaghoeveelheid die eens in de 20 jaar voorkomt

Afgelopen zondag is circa 40 millimeter neerslag gevallen. Dit komt overeen met 40 liter per vierkante meter. Dit is een hoeveelheid neerslag die gemiddeld eens in de 20 jaar voorkomt. Deze regen viel na een periode waarin het behoorlijk nat is geweest en gronden al behoorlijk verzadigd waren.

We kunnen vandaag minder water spuien bij eb door de hoge waterstand op zee. We hebben gemaal Rozema ingeschakeld om water weg te pompen naar zee. Onze maximale afvoer van water naar zee is normaal gesproken ongeveer 12 miljard liter per etmaal. We verwachten de komende 24 uur circa 6 miljard liter te kunnen afvoeren. Dit betekent dat het peil op onze boezem de komende 24 uur zal stijgen omdat we meer water krijgen te verwerken dan dat we kunnen afvoeren naar zee.

Verwachtingen komende dagen

De weersverwachting voor vandaag is dat er nog circa 10 millimeter valt. Daarnaast is de verwachting dat we vanaf dinsdag weer goed kunnen spuien. Als deze verwachtingen uitkomen dan kunnen we de rest van de week meer water afvoeren naar zee, dan dat er aan neerslag valt in ons gebied en zal het water in sloten, beken en kanalen vanaf woensdag gestaag kunnen gaan dalen.

Meldingen van water in kruipruimte en tuin

We ontvangen meldingen van mensen met water in de kruipruimte en water in de tuin. Oorzaak hiervan is het grondwaterpeil dat hoger is door de vele regen. Hoe vervelend dit ook is, we kunnen dit niet verhelpen. Het vraagt tijd om al het overtollige water af te voeren.

Sluiten keersluizen en nooddijk bij Glimmermade

We sluiten de keersluizen van het Pekelder Hoofddiep, het Kieldiep en het Borgercompagniesterdiep om te voorkomen dat het peil in deze watergangen verder omhoog komt en water de straat en het land opstroomt.

Bij Glimmermade, nabij de A28, zijn we bezig met kadeherstel van de Drentsche Aa. Hier is het nodig om een nooddijkje aan te leggen. Dit doen we met grond. Aan de andere kant van de A28, langs het Noord-Willemskanaal leggen we zandzakken nee om de kade hier wat te verhogen.