Twee maanden later dan normaal gestart met wateraanvoer

16 juni 2021

We zijn gestart met de aanvoer van water in ons gebied. Dat is zo’n twee maanden later dan dat we normaal doen.

Wateraanvoer

De temperaturen stijgen en we zien dat de vraag naar water toeneemt. We voeren daarom sinds vandaag water aan vanuit het IJsselmeer. Normaal gesproken gebeurt dit vanaf half april. Door het koele en natte voorjaar, was het niet eerder nodig om water aan te voeren. Er viel veel neerslag waardoor de grondwaterstanden hoger waren dan gemiddeld.

Het water vanuit het IJsselmeer wordt ons gebied ingepompt via gemalen, stuwen en inlaten. We voeren op dit moment 5000 liter water per seconde aan om het noordelijk en het oostelijk deel van ons gebied te voorzien van water. De maximale aanvoercapaciteit is 17.500 liter water per seconde.

Om het gebied van zuidoost Drenthe te voorzien van water voeren we via de Hoogeveensche Vaart ongeveer 1000 liter water per seconde aan. Dit is zo’n 20% van de maximale aanvoercapaciteit.

Vasthouden van water

In het voorjaar houden we zoveel mogelijk water vast. We zetten stuwen omhoog, zodat het water niet wegstroomt. Water vasthouden zorgt ervoor dat het kan infiltreren in de bodem. Dit is goed voor de grondwaterstand. Deze zakt dan niet te ver uit, waardoor er minder water aangevoerd hoeft te worden.

Wateraanvoer in 70% van ons gebied

We kunnen in 70% van ons gebied water aanvoeren. De gebieden waar we geen water kunnen aanvoeren liggen op de Hondsrug en in de hoge delen van Drenthe. Hier zijn beken en sloten volledig afhankelijk van neerslag. Door bijvoorbeeld beken weer te laten kronkelen en bodems van beken te verhogen, houden we de regen die hier gedurende het jaar valt langer vast. Hierdoor heeft het de tijd om in de grond te zakken en het grondwater aan te vullen.