Subsidieregelingen Assen van start

9 maart 2021

Vanaf 1 maart 2021 kunnen inwoners en bedrijven van de gemeente Assen gebruik maken van drie verschillende subsidies om te helpen hun omgeving klimaatbestendig te maken: voor het aanschaffen van een regenton, voor het aanleggen van een groen dak en voor het afkoppelen van de regenpijp van het gemengde rioolstelsel. Ons waterschap draagt bij aan de verschillende subsidieregelingen.

Samen met de gemeente Assen hopen we dat de subsidies inwoners en bedrijven aanspoort om in actie te komen om een bijdrage te leveren aan een duurzamer en gezonder leefklimaat. We willen inwoners bewuster om laten gaan met water, om zo de gevolgen van de klimaatontwikkeling, wateroverlast, hittestress (gezondheidsproblemen door de hitte) en droogte in de stad te beperken.

Onze bijdrage

Waterschap Hunze en Aa’s zal bijdragen verstrekken aan de subsidieaanvragen die de gemeente Assen verstrekt, voor zover aanvragen afkomstig zijn uit het deel van de gemeente dat in ons beheergebied ligt. Het gaat om de volgende bijdragen:

  • voor de aanleg van groene daken: € 5,- per m(in aanvulling op de bijdrage van de gemeente Assen);
  • voor de aanschaf van regentonnen € 5,- per aanvraag (in aanvulling op de bijdrage van de gemeente Assen);
  • voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van de riolering: € 25,- per aanvraag (in aanvulling op de bijdrage van de gemeente Assen).

Opbrengst van de subsidies

Het opvangen van hemelwater in een regenton zorgt ervoor dat er minder drinkwater nodig is voor de tuin. En als het flink regent wordt er water opgevangen in de ton en dit gaat wateroverlast tegen. Ook een groen dak vangt water op en daarnaast wordt het zomers koeler in huis en is er minder hittestress. Het afkoppelen van het hemelwater zorgt ervoor dat het regenwater in het watersysteem wordt vastgehouden, om zo de gevolgen van de klimaatontwikkeling, wateroverlast, hittestress en droogte in de bestaande stad te verminderen.

Meer informatie over de subsidieregelingen en het aanvragen ervan vindt u op de website van de gemeente Assen.