Subsidie voor minder medicijnen in water

9 september 2022

Het Noord-Nederlandse Netwerk Medicijnresten uit Water gaat het komende jaar aan de slag met experimenten om minder medicijnen in het oppervlaktewater terecht te laten komen. Het samenwerkingsverband met partijen uit de water- en zorgsector, bedrijven en kennisinstellingen, ontving op woensdag 7 september uit handen van de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra een subsidie van € 504.795,00. Doel van deze samenwerking is om experimenten mogelijk te maken. 


Als gevolg van de vergrijzing komen steeds meer medicijnresten in de riolering terecht. Dit kan op termijn grote problemen opleveren voor het milieu en bij de waterzuivering. Daarom gaat het netwerk op zoek naar manieren om de hoeveelheid medicijnresten in water te verminderen. Bijvoorbeeld door in de zorgsector minder medicijnen met bepaalde grondstoffen voor te schrijven of door rioleringssystemen van zorginstellingen aan te passen. 

De krachten bundelen in Noord-Nederland 

De Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra overhandigde de cheque aan het Noord-Nederlandse netwerk. Stelpstra: “Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt voor de sector zorg, maar zeker ook voor het onderwerp medicijnresten in water. Daarom ben ik trots dat in Noord-Nederland onze netwerken rond watertechnologie en gezond ouder worden, de krachten bundelen.” 


Penvoerder Daan Bultje van stichting Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) nam de cheque in ontvangst. “Het is altijd spannend als verschillende sectoren op integrale wijze samen gaan werken aan een gedeeld probleem. Deze subsidie maakt het mogelijk om samen te leren en nieuwe oplossingen uit te proberen. Iedereen die daaraan mee wil helpen, is welkom,” aldus Bultje.

Subsidie vanuit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Noord-Nederlandse Netwerk Medicijnresten uit Water ontvangt subsidie die deels uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO/REACT-EU) komt, en deels wordt gefinancierd door het Rijk. Wilko de Haan is als projectmedewerker bij het SNN betrokken bij dit project: “Dit project richt zich niet alleen op het tegengaan van vervuiling door medicijnresten, maar ook op de beperking van medicijngebruik door het bevorderen van leefstijlveranderingen. Het levert een breed netwerk op vanuit bijvoorbeeld de watersector, de farmacie en de zorg. Dit biedt grote kansen voor het innovatieve Noord-Nederlandse mkb. Hiermee levert het project een belangrijke bijdrage aan de doelen en transities uit het EFRO-programma.”

Partners binnen het project

Het netwerk bestaat onder andere uit de volgende partners: Water Alliance, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, European Water Stewardship, Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Apotheken Vereniging, NOM, Van Hall Larenstein, WLN, Centre of Expertise Water Technology, UMCG, Zorgverzekeraar Menzis, Interzorg, Martini Ziekenhuis, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, JenL Datamanagement en HANNN.

Foto: De cheque wordt overhandigd tijdens een netwerkbijeenkomst van het netwerk Medicijnresten uit Water Noord-Nederland.