Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij

27 juli 2020

Waterschappen werken al jaren samen om de waterkwaliteit in land- en tuinbouwgebieden te verbeteren. De waterschappen stelden hier onlangs het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij voor in.

Uit dit budget kan een financiële bijdrage worden gegeven aan projecten en/of initiatieven gericht op de vermindering van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit de open teelten en de veehouderijsector. Ook is een financiële bijdrage mogelijk voor projecten en/of initiatieven die de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren bij deze sectoren. Het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders, de STOWA, beheert dit stimuleringsbudget namens de waterschappen.

Wilt u weten aan welke criteria u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage of hoe u een aanvraag indient? Of heeft u andere vragen? Meer informatie en contactgegevens vindt u op deze website.