Steur in het Zuidlaardermeer

17 april 2020

In het Zuidlaardermeer is een steur gevangen. Na onderzoek bleek het echter geen wilde steur, maar een Russische. Waarschijnlijk is de vis uitgezet.

Deze steur komt oorspronkelijk niet voor in Nederland. Wel worden ze gehouden als vijverdieren. Helaas komt het voor dat eigenaren hun vijver legen in open water zoals het Zuidlaardermeer, als de vissen te groot worden of als ze er flauw van zijn. Zo komen we regelmatig goudvissen of zonnebaars tegen. Maar beesten uit gevangenschap, zoals deze steur, moet je nooit in het wild uitzetten. Zeker niet als ze van oorsprong hier niet voorkomen.

De Europese steur trekt bij ons langs de kust en zou best eens het binnenland in kunnen trekken. Daarom was iedereen extra alert toen palingvisser Mans Vos zijn bijzondere vangst liet zien. Maar, het bleek dus een helaas een Russische steur uit een vijver te zijn.

Met Mans Vos werken we veel samen binnen Kaderrichtlijn Water monitoring en vismigratie onderzoeken. Contact met beroepsvissers als Vos zijn voor ons werk van groot belang. Zij zijn een waardevolle bron van informatie.