Slib indikken zonder chemicaliën

27 februari 2020

We starten met een test om het slib van de afvalwaterzuivering in Scheemda in te dikken zonder chemicaliën. Op deze manier willen we het proces duurzamer maken.

Gebruik van chemicaliën

Zuiveringsslib is een restproduct van het zuiveren van rioolwater in onze zuiveringsinstallaties. Dit slib moet ingedikt worden voordat het naar een gistingtank gaat. In de gistingtank zorgen bacteriën ervoor dat het slib wordt vergist. Die vergisting levert vervolgens energie op. En die energie gebruiken wij weer voor ons zuiveringsproces. 

Om slib in te dikken wordt op dit moment gebruik gemaakt van chemicaliën. In 2018 hebben we een installatie getest waarmee we slib kunnen indikken zonder chemicaliën te gebruiken. De resultaten die we hiermee boekten zijn hoopvol. Daarom willen we nu kijken of de resultaten op grotere schaal ook werken. Een firma uit Denemarken bouwde de installatie.

Innovatie, duurzaamheid en samenwerking

Innovatie, duurzaamheid en samenwerking staan hoog op onze bestuurlijke agenda. Het dagelijks bestuur stelde een bedrag van €63.000,- vanuit het duurzaamheidsbudget beschikbaar om de test te bekostigen.

In 2020 schaffen we de innovatieve installatie aan en samen met de Deense firma installeren we hem op de zuivering in Scheemda en testen we hem.

Hoop op mooie resultaten

Wanneer de test met de innovatieve installatie slaagt, kunnen we in de toekomst ons chemicaliënverbruik terugdringen en hiermee een mooie stap maken binnen ons duurzaamheidsbeleid. Daarnaast kan het kostenbesparend zijn.

In januari 2021 hopen we de eerste resultaten te kunnen delen.