Regionale waterkeringen grotendeels op orde

19 augustus 2022

Onze regionale waterkeringen zijn grotendeels op orde. Dat blijkt uit een toetsing die we de afgelopen jaren deden. Regionale waterkeringen zijn de dijken langs de kanalen en grotere wateren die ons beschermen voor het water vanuit het binnenland.

Verantwoordelijk voor veilige dijken

Naast onze zeedijk, zijn we verantwoordelijk voor dijken en kaden langs de kanalen en grotere wateren. Het gaat totaal om 670 kilometer. Deze monitoren we continu op veiligheid, waarbij we eens in de zes jaar toetsen of de dijken aan de normen voldoen die door de provincie zijn vastgesteld. Uit de laatste toetsing blijkt dat het grootste deel op orde is. Een aantal trajecten gaan we de komende jaren versterken, zodat ze ook voor de toekomst veilig zijn. Dit zijn:

  • A.G. Wildervanckkanaal, Tussenklappenpolder (2022)
  • Borgsloot (2023)
  • Hondshalstermaar (2024)
  • Afwateringskanaal ten zuiden van Schildmeer (2025)
  • Boelo Tijdenskanaal (2025)
  • Eekerpolder (2025)

Inspecties voor en na het natte seizoen, maar zeker ook tijdens droogte

Naast de officiƫle toetsing, inspecteren we de kaden en dijken op verschillende momenten in het jaar. Bijvoorbeeld vlak voor het natte seizoen om te controleren of er geen zwakke plekken zijn voor we het stormseizoen in gaan. Maar ook tijdens langere perioden van droogte. In droge perioden inspecteren we de dijken en kaden om te kijken of er door droogte scheuren ontstaan.