Baggerwerk Termunterzijldiep

In tijden van hevige regenval wordt de afvoer van water belemmerd, omdat het kanaal niet diep genoeg is. Om dit te verbeteren wordt het Termunterzijldiep gebaggerd.

Status: afgerond

Het Termunterzijldiep moet worden gebaggerd. De afgelopen jaren is het langzaam dichtgeslibd, waardoor we opstuwing in het kanaal ervaren. In tijden van hevige regenval wordt de afvoer van water belemmerd, omdat het kanaal niet diep genoeg is. Ook vanuit de omgeving krijgen we berichten dat de pleziervaart last kan hebben van het aanwezige slib. Om dit te verbeteren laten we Oosterhof Holman het Termunterzijldiep baggeren.

Werkzaamheden

De baggerspecie vanaf gemaal de Munte tot de brug Kerkwijktil in Nieuw-Scheemda wordt op de aanliggende percelen verwerkt. De baggerspecie ten noorden van de brug in Nieuw-Scheemda wordt afgevoerd in verband met de aanwezigheid van een riooloverstort. Het totale baggerwerk is voor het eind van het jaar afgerond. Via het kaartje Baggerwerk Termunterzijldiep ziet u om welk traject het gaat.

Mogelijke hinder

In Nieuw-Scheemda kan enige hinder worden verwacht maar dit zal van korte duur zijn. Vooralsnog worden er geen verkeersbeperkingen verwacht.

Vragen?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Thimo Bonder 0598 69 3476 of t.bonder@hunzeenaas.nl.