Proefsluiting dijkcoupure Farmsum

3 mei 2023

Donderdag 4 mei om 9.00 uur


Deze week vernieuwt Strukton de spoorstaven in de dijkcoupure in Farmsum naast de Oude Zeesluis. Prorail heeft hier opdracht voor gegeven in afstemming met het waterschap. 

Dit is een nauwgezette klus, want het is belangrijk dat de spoorstaven dezelfde hoogte houden. De coupure moet er weer overheen kunnen schuiven. Ook moet de aansluiting van de coupure op de ondergrond waterdicht zijn. 

Om dit in de praktijk te testen, wordt op 4 mei om 9.00 uur in de ochtend een proefsluiting uitgevoerd. Omdat Waterschap Noorderzijlvest onze coupure bedient, voeren we samen de proefsluiting uit. Via de gemeente is een wegafzetting geregeld.

Een coupure is een doorgang in een dijk. Bij hoogwater moet een coupure kunnen sluiten. Om hierop altijd voorbereid te zijn en te weten dat de materialen in orde zijn, wordt elke coupure ieder jaar getest voorafgaand aan het stormseizoen.