Proef met drone

11 januari 2024

De komende maanden gaan we experimenteren met de inzet van een drone. De drone gaan we bijvoorbeeld gebruiken bij inspecties van dijken en taluds en handhavingstaken. Ook kan de drone worden gebruikt bij calamiteiten, landmeetkundige werkzaamheden, opsporen van blauwalg en beverbeheer.

Goede ervaringen

Een drone is snel inzetbaar en kan op moeilijk bereikbare plekken komen. Daarnaast kan een drone vanuit allerlei hoeken opnamen van hoge resolutie maken. We verwachten dat de inzet van een drone ons goed kan ondersteunen bij onze verschillende taken. Veel andere waterschappen werken al met een drone en hebben daar goede ervaringen mee.

Evaluatie na proef

Onlangs heeft een medewerker een brevet gehaald zodat gewerkt kan worden met de drone. De drone is inmiddels ook aangeschaft en gaat het komende half jaar ingezet worden. Daarna wordt de inzet van de drone geevalueerd. Op basis van de uitkomsten bepalen we hoe we verder willen gaan met de inzet van drones.

Verantwoord gebruik

We zijn ons er van bewust dat drones invloed hebben op de leefomgeving als het gaat om privacy, verstoring en dataveiligheid. We gaan de drone verantwoord gebruiken zonder de privacy van anderen aan te tasten. Ook is een procedure opgesteld waarin we uitleggen op welke manier en wanneer we drones gebruiken en hoe we zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft.

Klik hier voor de procedure.