Prijs voor UPDA

22 maart 2023

Het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa ontving de Rob Faasen Wisselbeker voor de inzet om gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te voorkomen. Ons dagelijks bestuurslid Fien Heeringa en bollenteler Gert Veninga ontvingen De Faas uit handen van Jaap Bond bestuursvoorzitter van de KAVB, die deze prijs in 2018 ontving.

Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa

Het UPDA is een programma dat de afgelopen jaren liep op initiatief van waterschap Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen en de provincie Drenthe. Belangrijk in dit programma was de samenwerking, communicatie en het delen van kennis. Zeker ook met de inwoners en gebruikers van middelen in het gebied. Binnen UPDA voerden we verschillende projecten uit om het water in de Drentsche Aa zo schoon mogelijk te houden. Het doel van dit programma was een emissiereductie van 95% bij het innamepunt van het Waterbedrijf. In 2018 en 2022 bleek de klimaatverandering met heftige regenbuien een factor van belang te zijn. De belangrijkste route waardoor middelen in de beek terecht komen, bleek afspoeling van percelen te zijn.

Een mooie waardering

Fien Heeringa na de uitreiking: “Deze trofee is een mooie waardering, niet alleen voor ons, maar ook voor de betrokken deelnemers binnen UPDA. Zij werkten mee aan de projecten en proeven en namen maatregelen. Dankzij de korte lijnen en kennisuitwisseling is er begrip voor elkaars belangen ontstaan. Alleen in goede samenwerking en met begrip voor elkaar kan je mooie resultaten bereiken.” 

Wisselbeker als aanmoediging

De Rob Faasen Wisselbeker (De Faas) is in 2005 in het leven geroepen bij de pensionering van Rob Faasen, medewerker van Rijkswaterstaat en autoriteit op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en water. Doel van de beker is om op een ludieke wijze blijvend aandacht te vestigen op de relatie tussen water en gewasbeschermingsmiddelen. De ontvanger van de prijs is (moreel) verplicht zelf de prijs later te overhandigen aan een opvolger.