Presentatie openbare waterketenkaart

12 december 2022

Op 9 december werd de online openbare waterketenkaart gepresenteerd. De Waterketen is het proces van drinkwatergebruik, transport van rioolwater en het zuiveren van het rioolwater, zodat het weer schoon op het oppervlaktewater kan worden geloosd.

De presentatie van de waterketenkaart werd verzorgd door Ruud van Esch van Unie van Waterschappen, Bert Palsma van STOWA, Inge Eshuis als Dagelijks bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s en Dries Jansma van gemeente Groningen.

Al vanaf 2012 werken de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s, de veertien inliggende gemeenten en de drinkwaterbedrijven samen om de kwetsbaarheid te verminderen, de kwaliteit te verbeteren en de kosten te verlagen.  

Onder leiding van projectleider André Hammenga is met een projectteam en het Gegevens Knooppunt Groningen drie jaar aan de kaart gewerkt. Voor de inrichting is gebruik gemaakt van de landelijke standaarden van Rioned (GWSW) en het Waterschapshuis (DAMO). De meeste gemeenten zijn daar nu op aangesloten. We kijken daardoor naar dezelfde gegevens en de kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Door klimaatverandering en de omgevingswet wordt het inzicht in gegevens van de waterketen steeds belangrijker. Er wordt antwoord gezocht op vragen als:

  • Wat voor rioolstelsel ligt bij mij voor de deur (gescheiden of gemengd)?
  • Waar liggen de overstorten en op welk water lozen ze?
  • Welke kant stroomt het oppervlaktewater op.
  • Wat is het waterpeil in mijn gebied?
  • Waar kan ik wateroverlast verwachten?
  • Waar kan hittestress optreden?

Deze vragen kunnen met behulp van de online openbare waterketenkaart worden beantwoord.

Vlnr: Dries Jansma (gegevensbeheer gemeente Groningen), Inge Eshuis (DB-lid waterschap Hunze en Aa’s), Bert Palsma (STOWA), Ruud van Esch (Unie van Waterschappen) en André Hammenga (projectleider bij waterschap Hunze en Aa’s).