Positief werkbezoek Burkina Faso

19 februari 2020

Onze dijkgraaf en Jaap Kelderman van waterschap Amstel Gooi en Vecht kijken terug op een succesvol werkbezoek in Burkina Faso. Ze zijn overtuigd van een groeiende stabiele samenwerking tussen alle betrokken partijen in Nederland en Burkina Faso.

Samenwerking tot 2030

Naast een bezoek aan diverse Faso Koom projecten in de omgeving van de hoofdstad Ouagadougou was er vooral bestuurlijk overleg. Er is gesproken met de directeur van de Burkinese Unie van Waterschappen, de Nederlandse Ambassade en de secretaris generaal van het Ministerie van water. Naast water en waterkwaliteit kwam de veiligheidssituatie aan de orde. Een belangrijk moment was de ondertekening van het protocol d’entente. Daarmee is kennisdeling op het gebied van waterbeheer en een duurzame samenwerking in het kader van het Blue Deal programma tot 2030 een feit.

Blue Deal

De Faso Koom projecten in Burkina Faso zijn een onderdeel van de Blue Deal. Dat is een internationaal programma van de 21 Nederlandse waterschappen in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Doel is om wereldwijd twintig miljoen mensen toegang te geven tot voldoende en schoon water en te beschermen tegen water.

Slim gebruik water mijnbouw

Een van de bezochte projecten is het slim gebruik van water bij mijnbouw. Goudwinning is de belangrijkste inkomstenbron, maar ook een van de grootste watervervuilers in Burkina Faso. De Blue Deal ondersteunt de lokale waterschappen in het beperken van de negatieve effecten van mijnbouw op het watersysteem. Bijvoorbeeld door het opzetten van monitoringsprogramma’s en slim (her)gebruik van water, maar ook het opzetten van samenwerking tussen het ministerie van mijnbouw en de waterschappen. Bovendien stimuleert de Blue Deal goudwinning zonder chemicaliën.

Verbeteren gebruik stuwmeren en waterbassins

Een ander project is de aanpak van stuwmeren en waterbassins. Er liggen al veel in Burkino Faso, aangelegd voor de opvang van regenwater voor landbouw en/of voor drinkwater. De toestand van de dammen en dijken van deze bassins verslechtert. Bovendien ligt er vaak een dikke sliblaag op de bodem, waardoor er veel minder water beschikbaar is. En door de vele plaagplanten is het aanwezige water van slechte kwaliteit. Samen kijken we hoe we dit kunnen voorkomen.