Pilot met nieuwe technologie op rwzi succesvol

13 januari 2023

De nageschakelde techniek van poederkool (PAK) + Doekfiltratie is een veelbelovende technologie voor de verwijdering van microverontreinigingen uit gezuiverd afvalwater. In navolging van de eerder afgeronde haalbaarheidsstudie (STOWA 2020-21) is de technologie op pilotschaal onderzocht.

De pilottesten zijn uitgevoerd op rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Vinkel van Waterschap Aa en Maas in 2021. Ook het waterschap Hunze en Aa’s heeft aan het onderzoek deelgenomen. De pilottesten zijn succesvol uitgevoerd waarbij inzicht is verkregen in de verwijdering van microverontreinigingen en fosfor.

Op basis van de uitkomsten van het pilotonderzoek lijkt PAK + Doekfiltratie een aantrekkelijke technologie. Er worden niet alleen microverontreinigingen maar ook fosfor verwijderd. Voor fosfor kan een waterkwaliteit worden bereikt die volstaat voor Kaderrichtlijnwater (KRW)doeleinden.

Klik hier voor het onderzoeksrapport