Oude medicijnen over? Lever ze in bij de apotheek.

13 oktober 2020

Medicijnresten kunnen een negatief effect hebben op waterdieren en de bereiding van schoon drinkwater moeilijk maken. Ze mogen daarom niet in het milieu belanden, maar dat gebeurt nu vaak wel. Breng ongebruikte medicijnen daarom altijd terug naar de apotheek of milieustraat en spoel het niet door het toilet of de gootsteen.

Wat doen we bij Hunze en Aa’s?

Wij zuiveren uw afvalwater, maar medicijnresten kunnen we er niet uit halen. Een aanpak bij de bron kan een deel van de problemen aanpakken. Want, wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. In 2019 ondertekenden we daarom een overeenkomst met het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten. Een afspraak om als partners te werken aan het aanpakken van de bron.

In gesprek met huisartsen en apothekers

We geven presentaties aan huisartsen en apothekers. We laten zien welke medicijnresten we in het rioolwater en oppervlaktewater vinden en gaan met ze in gesprek over wat zij kunnen doen om te zorgen dat er minder medicijnresten in het water terechtkomen. Door ook hen bewust te maken, willen we het voorkomen of in ieder geval terugdringen.

Monitoren

Daarnaast meten we de hoeveelheid medicijnresten die via de riolering en de rioolwaterzuivering toch in ons oppervlaktewater terechtkomt. We kijken hoe groot het probleem is en wat dit betekent voor het waterleven in ons oppervlaktewater. Begin 2021 beslissen we of we dit monitoringsprogramma voortzetten.

Volgen ontwikkelingen

We volgen de ontwikkelingen op het gebied van het verwijderen van medicijnresten tijdens het zuiveringsproces op de voet.

Meer weten?

Wilt u weten hoe u medicijnen inlevert? Neem dan een kijkje op deze website.