Opslaan agrarische bedrijfsstoffen

11 december 2020

Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen kan leiden tot afstromend mestvocht, perssappen en percolaat. Dit kan weer leiden tot problemen voor de waterkwaliteit. Wat zijn hiervoor de regels?

Gevolgen waterkwaliteit door mestvocht, perssap en percolaat

Mestvocht, perssap en percolaat kunnen erg veel (voedings)stoffen bevatten. Deze hebben een negatief effect op de waterkwaliteit. Ook kunnen ze zorgen voor een afname van zuurstof in het water, waardoor het leven in het water afsterft.  

Mestvocht kan vrijkomen bij opslag van vaste mest op de (on)verharde bodem. Perssap is vocht dat uit ingekuilde producten en natte bijvoerproducten vrij kan komen. Percolaat is water dat ontstaat wanneer hemelwater in contact komt met voer of voerresten.

Opslag vaste mest

  • Vaste mestopslagen op onverharde bodem moeten een absorberende onderlaag hebben. Tot max. 600m3 mag u vaste mest opslaan op onverharde bodem voor een maximale periode van 6 maanden. U moet dit minimaal 5 meter vanaf de insteek van een sloot doen. Ook mag er geen afstroming richting oppervlaktewater ontstaan.
  • Als u langer dan 6 maanden vaste mest wil opslaan moet u dit op verharde bodem doen en moet er een opvangvoorziening bij zitten om het mestvocht op te vangen.

Opslaan kuilvoer en natte bijproducten

  • Kuilvoeropslagen die voor 1 januari 2013 zijn aangelegd op verharding mogen blijven bestaan zonder opvangvoorziening tot het jaar 2027. Deze moeten dan veegschoon zijn en de kuilbult moet toegedekt zijn.
  • Bij kuilvoeropslagen die na 1 januari 2013 zijn aangelegd moet een opvangvoorziening gecreĆ«erd worden.
  • Als het droge stofgehalte hoger dan 40% is en de kuilen toegedekt zijn, gelden geen eisen voor de ondergrond.
  • Natte bijproducten moeten altijd in een verharde opslag met opvangvoorziening opgeslagen worden.
  • Vanaf 2027 is het verplicht om een opvangvoorziening te hebben voor alle kuilvoeropslagen. Dit is in de nieuwe omgevingswet vastgelegd. Opgevangen perssap en percolaat mogen het hele jaar verspreid over de percelen worden uitgereden.

Informatie en advies

Voor vragen over regelgeving of advies over het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen kunt u contact met ons opnemen via 0598 69 3800. U kunt vragen naar de afdeling handhaving.

Graag wijzen wij u erop dat u uw gemeente ook op de hoogte moet stellen van dergelijke opslagen.

Kijk voor meer informatie ook op agriwijzer.nl.