Opnieuw hoge waterstanden

3 januari 2024

Door de grote hoeveelheid neerslag van de afgelopen dagen zien we de waterstanden in de watergangen heel snel stijgen. Die stijging gaat sneller dan normaal, omdat de bodem nog steeds vol zit met water. Onze gemalen draaien volop en de momenten dat er gespuid kan worden, gebruiken we optimaal. De zeesluis van Rijkswaterstaat ondersteunt daarbij. Op de verschillende plekken waar we voor de kerst noodpompen plaatsten, draaien deze weer, om de gemalen in het gebied te ondersteunen. En ook de oude dieselmotoren Duurswold en Woudbloem helpen weer mee.

Verwachting

De situatie is vergelijkbaar met een week geleden. Nu echter verwachten we vanaf morgen weer beter te kunnen spuien. Daarna zullen de waterstanden weer normale proporties krijgen. Dit betekent niet dat de overlast in het gebied na morgen verdwenen is. Het water in tuinen, landerijen, kelders en kruipruimte is grotendeels afhankelijk van het grondwater. Pas als dat daalt, kan het water de grond in zakken.

Dijkinspecties Hunze en Drents Diep

Morgen starten we weer met de dijkinspecties langs de Hunze en het Drents Diep. Bij deze inspecties kijken we specifiek naar graafschade van de bevers die hier leven. Een bever kan enorme gangen graven, die een kade of dijk onstabiel maken.

Wat te doen bij overlast

Heeft u grondwater in de kelder of kruipruimte? Dan kunt u deze zelf leegpompen, of afwachten tot het water weer zakt.
Is er sprake van een overstroming, omdat de sloot overloopt, dan is er mogelijk een doorgang verstopt. Mogelijk kunt u dit zelf verhelpen. Zo niet, bel dan met het waterschap.
Blijft er water op straat staan, dan zit er misschien iets voor of in de afvoerput. Mogelijk kunt u dit zelf verwijderen, of anders kan de gemeente de verstopping verhelpen.