Ontwerp Brede Groene Dijk onderworpen aan superstorm

25 juni 2021

In de Deltagoot van kennisinstituut Deltares testen onderzoekers het ontwerp van de Brede Groene Dijk. In deze Deltagoot kunnen zij er golven met stormkracht op los te laten. De dijk tussen Kerkhovenpolder en de Duitse Grens willen we versterken volgens een nieuw ontwerp, dat het gebruik van circulaire klei mogelijk maakt. Deze Brede Groene Dijk krijgt een flauw talud met grasbekleding en bestaat uit lokaal gewonnen en gedroogd slib, afkomstig uit de Eems-Dollard. Dit ontwerp wordt momenteel getest. We zijn al langere tijd bezig met de voorbereidingen. Met deze proeven wordt het steeds concreter.

Twee proevenseries

De proeven zijn onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar de geschiktheid van circulaire klei als materiaal voor dijkversterking.Projectmanager Erik Jolink: ‘In de eerste proevenserie hebben we de sterkte van twee soorten klei getest: klei uit de kleirijperij, waarin we lokaal gewonnen slib laten drogen tot klei, en klei gegraven op de kwelder. De proefdijk van deze beide kleisoorten hield zich goed. De norm is dat de klei vijftien uur een superstorm moet kunnen weerstaan, maar na 22 uur hield de dijk nog steeds stand. In deze tweede proef testen we het ontwerp van de dijk met een graslaag. De gegevens uit beide proeven combineren we om het ontwerp te kunnen optimaliseren.’

Klei met grasmat

De 150 ton klei met graslaag voor deze proef is afkomstig van de dijk langs de Dollard in Groningen en van de dijk bij Blija in Friesland. Hier zijn blokken klei uitgehaald van 2 bij 2 meter. Uiteraard zijn de gaten in de dijken direct weer gevuld met klei, voor de veiligheid. Met die blokken zijn in de Deltagoot twee stukken dijk nagebouwd van 8 meter hoog. De reden dat we ook de Friese klei testen is om te ontdekken hoe lang dit dijkstuk nog mee kan. Dit is een mooie samenwerking, waar we allen informatie uit kunnen halen.

Brede Groene Dijk

De resultaten van de proeven zijn dit najaar bekend. De volgende stap is de aanleg van één kilometer Brede Groene Dijk. Dit gebeurt in 2022. Blijkt deze versterking na een aantal jaren in de praktijk te voldoen, dan passen we de hele dijk van 12,5 kilometer tussen de Kerkhovenpolder en Duitsland deze manier aan. Voor de versterking van de totale dijk is ca. 1,7 miljoen kubieke meter klei nodig, dat uit de directe omgeving kan worden gehaald. Als de proef succesvol is, dan levert dat ook veel voordeel op voor de totale dijkversterkingsopgave van Nederland.

Samenwerking

Wij zijn initiatiefnemer en trekker van het onderzoek. De EcoShape-partners Deltares, van Oord en Boskalis ondersteunen en voeren het onderzoek uit. Advisering vindt plaats vanuit de projectgroep Kleirijperij onder leiding van de Provincie Groningen, de project overstijgende verkenning Dijkverbetering met Gebiedseigen Grond (POV-DGG), en Wetterskip Fryslân. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is de belangrijkste financier en adviseert over het onderzoek.