Ons kantoor is gesloten, we blijven telefonisch bereikbaar

2 april 2020

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus werken onze medewerkers zoveel mogelijk thuis. Ons hoofdkantoor is gesloten voor bezoekers. Dit is voorlopig de situatie tot en met 28 april.

Bereikbaarheid

We blijven uiteraard gewoon bereikbaar. Op werkdagen kunt u ons bellen van 8.30 tot 16.00 uur. Voor spoedgevallen buiten kantooruren kunt u bellen met ons noodnummer 0900 33 66 990.

Vergaderingen, bijeenkomsten en rondleidingen

Alle door ons georganiseerde bijeenkomsten gaan niet door of worden verschoven. Dit geldt ook voor onze bestuursvergaderingen. Rondleidingen en gastlessen worden afgelast. Betrokkenen worden hiervan op de hoogte gesteld.

Vitale functies

Een groot deel van ons werk valt onder de vitale functies, denk daarbij aan het zuiveren van uw afvalwater en de zorg voor waterveiligheid: de zeedijk en het peilbeheer. Dit gaat altijd door. Maar ook de andere taken worden gewoon uitgevoerd. Onze medewerkers werken volgens de maatregelen, ze houden afstand tot elkaar en tot eventuele voorbijgangers.

Maatschappelijke taken

Met het nemen van deze maatregelen helpen we om een snelle verspreiding van het virus te helpen voorkomen. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen onze maatregelen aan wanneer dat nodig is.