Ons gebied is bijna 100 nestkastjes rijker

23 maart 2021

We hingen deze maand in ons gebied bijna 100 duurzame nestkastjes op. Dit deden we in samenwerking met Landschapsbeheer Groningen en Drenthe.

Stimulering biodiversiteit

Vanuit het coalitieakkoord willen we een actieve partner zijn in biodiversiteit. We stimuleren daarom ook biodiversiteit op onze eigendommen.

Landschapsbeheer Groningen en Drenthe bekeken waar en hoe we de biodiversiteit konden vergroten op onze terreinen. Ze keken welke nestkastjes het beste op welke plek konden hangen en plaatsten de nestkastjes vervolgens ook. Daarnaast kregen we van hen advies over specifieke nestkastjes voor bijvoorbeeld roofvogels, uilen en vleermuizen. Deze bestellen we en worden vervolgens door onze medewerkers opgehangen.

Ook plaatsen we binnenkort insectenhotels op onze rioolwaterzuiveringen en bij onze werkplaatsen, zoals in Siddeburen en Veele. Landschapsbeheer heeft aangegeven wat hiervoor de meest geschikte locaties zijn.

Wat doen we nog meer voor biodiversiteit?

Naast het ophangen van nestkastjes en het plaatsen van insectenhotels doen we ook andere dingen voor het vergroten van biodiversiteit. Zo hebben we op verschillende dijken kruidenmengsels gezaaid om insecten aan te trekken. En op een aantal van onze rioolwaterzuiveringen gaan we bloemrijke mengsels inzaaien.

Verder houden we rekening met biodiversiteit wanneer we maaien. We maaien voor wateraanvoer en waterafvoer, veiligheid van medewerkers en houden hierbij rekening met de natuur. Bij grotere watergangen laten we bijvoorbeeld het hele jaar aan één kant de begroeiing staan. Vogels, insecten en kikkers kunnen dan schuilen in de hogere beplanting en bloemen langs de kant.