Ondanks inflatie beperkte stijging belastingtarieven in 2023

1 november 2022

Ons dagelijks bestuur verwacht behoorlijke prijsstijgingen in 2023. Toch stijgen de belastingtarieven van waterschap Hunze en Aa’s volgend jaar slechts beperkt. Dit mede dankzij de inzet van reserves. Dit blijkt uit het begrotingsvoorstel van ons dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s besluit op 16 november over de begroting 2023 en daarmee over de belastingtarieven voor volgend jaar.

In de begroting voor 2023 verwachten we ten opzichte van de begroting voor 2022 meer geld kwijt te zijn aan elektriciteit (160.000 euro extra), gas (200.000 euro extra), onderhoud installaties (600.000 euro extra). Daarnaast houden we rekening met een inflatie van 3% voor overige kosten. De personeelslasten stijgen met 4%. Ook is extra formatie benodigd om in te spelen op ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van informatieveiligheid, privacy en de Wet Open Overheid. Verder is de inschatting dat volgend jaar meer huishoudens hun belastingaanslag niet kunnen betalen. De raming voor kwijtschelding is met 100.000 euro verhoogd en voor oninbaar met eveneens 100.000 euro.

Ons dagelijks bestuur stelt voor om in 2023 circa 3 miljoen euro uit onze reserves in te zetten om de stijging van onze belastingtarieven te beperken. Dit is in lijn met ons beleid om onze bovenmatige reserves de komende jaren af te bouwen, waarbij we zijn gericht op een stabiele lastenontwikkeling.

Voorgestelde tarieven

WatersysteemheffingenTarief 2023Tarief 2022Verschil (in %)
Ingezetenen (per huishouden)€ 78,06€ 76,91+ 1,5%
Gebouwd binnendijks (% van de WOZ-waarde)0,03877%0,04377%– 11,4%
Gebouwd buitendijks (% van de WOZ-waarde)0,01094%0,01246%– 12,2%
Ongebouwd binnendijks (per hectare)€ 72,42€ 70,35+ 2,9%
Ongebouwd buitendijks (per hectare)€ 18,74€ 18,25+ 2,7%
Ongebouwd wegen (per hectare)€ 144,00€ 139,80+ 3,0%
Natuur (per hectare)€ 6,47€ 6,32+ 2,4%
Verontreinigingsheffing (per vervuilingseenheid – ve)€ 75,26€ 74,00+ 1,7%
Zuiveringsheffing (per vervuilingseenheid – ve)   
Zuiveringsheffing 1-persoonshuishouden (1 ve)€ 75,26€ 74,00+ 1,7%
Zuiveringsheffing meerpersoonshuishouden (3 ve)€ 225,78€ 222,00+ 1,7%

Lastenontwikkeling

Waterschapsbelastingen worden geheven op basis van verschillende heffingen. Dit maakt dat de gevolgen van aangepaste belastingtarieven voor de hoogte van de belastingaanslag verschillen. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Om de lastenontwikkeling te laten zien, hanteren we zes ‘voorbeeldbelastingbetalers’.

RekenvoorbeeldBegroting 2023Begroting 2022Verschil (in %)
Gezin met een huurwoning€ 303,84€ 298,91+ 1,6%
Gezin met een eigen huis van € 266.000,-*€ 407,26€ 401,76+ 1,4%
Gezin met 80 hectare bouwland, waarde gebouw € 533.000,-*€ 6.304,28€ 6.132,61+ 2,8%
MKB-bedrijf, 10 ve, waarde gebouw € 2,7 miljoen*€ 1.786,79€ 1.768,48+ 1,0%
Industrieel bedrijf, 800 ve, waarde gebouw € 13,3 miljoen€ 65.378,96€ 64.342,42+ 1,6%
Natuur, 1 hectare€ 6,46€ 6,32+ 2,4%

* Inclusief correctie op de verwachte stijging van WOZ-waardes in deze begroting in 2023 (13,5%).

Het begrotingsvoorstel en de voorgestelde begroting staan op de agenda voor de bestuursvergadering van 16 november.