Olie in het Termunterzijldiep

29 augustus 2022

In het Termunterzijldiep bij Borgsweer is zondag 28 augustus een zeilboot gezonken. Hierdoor is olie vanuit de boot in het water terechtgekomen. Het waterschap heeft rondom de boot olieschermen in het water laten plaatsen door de brandweer. Deze schermen zorgen ervoor dat de olie zich niet verder verspreidt over het oppervlaktewater.

De schermen zijn zo geplaatst dat de scheepvaart er weinig tot geen hinder van ervaart. Ondanks deze actie is er toch olie buiten de schermen in het water terechtgekomen. Dit kan tijdelijk zorgen voor geuroverlast maar ook verderop in het watersysteem zichtbaar zijn. De eigenaar van de boot is nu aan zet om de zeilboot af te voeren en de olie op te ruimen. Het waterschap houdt hier toezicht op.