Oefening sluiting dijkdoorgangen in Delfzijl

21 september 2023

Donderdagavond 21 september, vanaf 17.00 uur tot 22.00 uur, oefenen waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze en Aa’s met het jaarlijkse sluiten van de dijkdoorgangen, de coupures, bij de haven in Delfzijl. We doen dit ieder jaar voorafgaand aan het stormseizoen.

Stormseizoen

Tussen oktober en april komt het vaakst storm en hoogwater voor. Dan staan we klaar om de dijken en kades te bewaken. Tussen de stad en de haven van Delfzijl ligt een dijk van 750 meter. Die beschermt de stad tegen zeewater. In de dijk zitten vier doorgangen die toegang geven tot de haven. In deze doorgangen zitten grote deuren: twee elektrische roldeuren, één draaideur en één schuifdeur. Deze deuren (we noemen ze ook wel ‘coupures’) sluiten we bij een verwachte waterstand van 3 meter boven het NAP (Normaal Amsterdams Peil).

Het sluiten van de coupures kan nodig zijn, want het zeewater in de Eems-Dollard kan flink worden opgestuwd door wind en (spring)vloed. De dijk en de coupures zorgen er dan voor dat Delfzijl en het achterland de voeten droog houden. Het is dus belangrijk dat we kunnen vertrouwen op de sluiting van de dijkdoorgangen. En daarom oefenen we dit elk jaar.