Droogtenieuws

Hier leest u het meest actuele nieuws over de droogte.

1 augustus 2023

Voorlopig laatste update

In ons gebied zijn de waterstanden nu op zomerpeil. We voeren bijna geen water meer aan. Alleen via de Hoogeveensche Vaart laten we nog water in. Dit is 500 tot 1.000 liter per seconde. Door de matige temperatuur en neerslag daalt het neerslagtekort. Kortom, de situatie is stabiel.

Dit was gezien de stabiele situatie voorlopig de laatste update. Zodra er nieuws is, zorgen we voor nieuwe droogte-updates.

19 juli 2023:

Update droogtesituatie

De droogtesituatie in ons beheergebied blijft stabiel en leidt op dit moment niet tot grote problemen. Vorige week is er wat neerslag gevallen (circa 10 – 20 millimeter). We zien dat er nog wel wordt beregend, maar in mindere mate dan voorgaande weken. Gelet op de weersvoorspellingen voor de komende week, verwachten we dat de droogtesituatie stabiel zal blijven.

Het blijft nodig om water aan te voeren vanuit het IJsselmeer. Via de Hoogeveense Vaart voeren we op het moment 2.500 liter per seconde aan. De aanvoer via Dorkwerd is 10.000 liter per seconde.  Dit betekent dat we ongeveer de helft van onze maximale aanvoercapaciteit gebruiken.

Op de hoge zandgronden in het Drentse deel van ons gebied liggen de grondwaterstanden lager dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Er komt nog in geringe mate kwelwater vrij voor de stroomgebieden van de Hunze en de Drentsche Aa. In de overige delen van ons beheergebied zijn de grondwaterstanden normaal voor de tijd van het jaar.

30 juni 2023:

Droogtesituatie stabiel

De aanvoer van IJsselmeerwater verloopt goed. Aanvoergemaal Dorkwerd loopt met 10 m3/seconde op 50 % van de capaciteit. Voor het zuiden halen we 3,5 m3/seconde uit de Hoogeveensche vaart.

In het Drentsche Aa gebied kunnen we geen water aanvoeren. Voor de beken hier is merkbaar dat de afvoer van een aantal bovenlopen langzaam afneemt. Dit geldt voor het Achterste Diep, Bovenloop De Holten en het Grolloërdiep. Het Smalbroekenloopje was al drooggevallen, maar dat is niet uitzonderlijk in de zomerperiode.

Uit een o-meting bleek dat de veenkaden in ons gebied op orde zijn. Er is hier en daar wel lichte scheurvorming te zien en een verdorde grasmat. Zodra het neerslagtekort toeneemt naar ongeveer 200 mm, volgt een nieuwe inspectie. Het neerslagtekort is nu 145 mm.

​23 juni 2023:

Weghalen noodpompen

We halen de noodpompen weg die we voor extra wateraanvoer hadden geplaatst bij gemaal Veendam en bij gemaal Vennix in Musselkanaal. Ook zonder noodpompen zijn we op dit moment prima in staat om te voorzien in de beregeningsvraag. Met de lagere temperaturen en de neerslag die we hebben gehad, is de beregeningsvraag afgenomen. Op basis van de peilen in ons gebied en de weersvoorspellingen verwachten we dat inzet van noodpompen de komende 1 á 2 weken niet nodig zal zijn. Op het moment dat de inzet van noodpompen nodig is, zullen we deze terugplaatsen.

22 juni 2023:

Waterstanden op peil

De waterstanden zijn in het hele gebied momenteel op peil. Ook in de gebieden waar we geen water kunnen aanvoeren zoals de Drentsche Aa. We voeren nu 10 kuub per seconde IJsselmeerwater aan via Dorkwerd. Maximaal kunnen we ruim 20 kuub per seconde inlaten.

De regen van afgelopen dinsdag heeft enige verlichting gebracht. Ook vandaag wordt er (mogelijk) nog enige neerslag verwacht.
We houden de waterstanden goed in de gaten en blijven boeren oproepen als ze gaan beregenen dit aan ons te melden en de watervraag onderling goed af te stemmen.

19 juni 2023:

Waterstanden op peil, grondwaterstand Drentsche Aa zakt

We laten net als vorige week maximaal water in vanuit het IJsselmeer. Via Dorkwerd (bij Groningen) ongeveer 20 kuub per seconde en via de Hoogeveense Vaart ruim 4 kuub per seconde. De waterstanden zijn momenteel in een groot deel van ons gebied op peil. Deze week wordt er enige neerslag verwacht. Het is nog de vraag hoeveel millimeters dit zal zijn.

Zuinig met water

Onze medewerkers doen er alles aan om de waterpeilen te handhaven. We doen het maximale qua aanvoer en vasthouden van water. Door de hoge temperaturen en verdamping is het erg droog en de watervraag groot. We blijven beregenaars vragen om zuinig om te gaan met het beschikbare water en ’s avonds en ’s nachts te beregenen.

Grondwaterpeil Drentsche Aa

In het gebied van de Drentsche Aa kunnen we geen water aanvoeren. Hier zien we dat de grondwaterstanden nu snel zakken. Mocht er de komende tijd weinig regen vallen, dan is er kans op een beregeningsverbod uit grondwater in dit gebied. Dit is in dat geval nodig om de grondwatervoorraden niet volledig uit te putten.

15 juni 2023:

Maximale wateraanvoer, peilen in zuidelijke gebieden onder druk

Gisteren zijn de noodpompen geplaatst bij aanvoergemaal Veendam. Sinds gisteravond zijn die noodpompen in bedrijf. Vandaag worden de extra pompen bij gemaal Vennix in Musselkanaal geplaatst. Later deze dag zullen deze gaan draaien.  

Maximale wateraanvoer

We voeren maximaal water aan vanuit het IJsselmeer via de noordelijke route en zuidelijke route. Via Dorkwerd bij Groningen laten we 20.000 liter per seconde ons gebied in. Dit wordt via gemalen doorgepompt naar de Veenkoloniën en Westerwolde. Via de Hoogeveense Vaart (zuidelijke route) voeren we ruim 4.000 liter per seconde aan. Hiermee voorzien we de Drentse Veenkoloniën van water.  

Waterstanden onder druk

Door de hoge temperaturen en verdamping is de watervraag groot. Het neerslagtekort loopt per dag met 5 mm op. Ook de komende dagen blijft het nog warm en droog. We zetten alles op alles om het water in ons gebied op peil te houden. Toch zien we dat in zuidelijke delen van ons gebied (in Drenthe) de waterstanden wegzakken naar een te laag niveau.

Dringend beroep op beregenaars

We doen een dringend beroep op beregenaars om zuinig met het water om te gaan. Als waterschap doen we het maximale qua aanvoer en vasthouden van water. We vragen beregenaars ’s avonds en ’s nachts te beregenen en goed onderling met elkaar af te stemmen.
Mochten we de peilen niet kunnen handhaven dan is een volgende stap een (gedeeltelijk) beregeningsverbod. Dit is afhankelijk van de situatie van de komende dagen.

Waterpeil Oldambtmeer

Het waterpeil van het Oldambtmeer zakt momenteel door verdamping een halve centimeter per dag. Sinds gisteren zijn we gestart met het inlaten van water via het Winschoterdiep. De Blauwediepsluis is daarom tot zaterdag gesloten voor het scheepvaartverkeer. We zien inmiddels de waterstanden weer stijgen.

14 juni 2023:

Noodpompen voor extra wateraanvoer

Deze week plaatsen we extra pompen bij gemaal Veendam en bij gemaal Vennix in Musselkanaal. Beide gemalen draaien nu op vol vermogen om het water door te pompen. We verwachten dat de huidige capaciteit voor de komende dagen niet voldoende is.
Dit heeft te maken met de hoge temperaturen. De verdamping is zeer groot en er wordt veel beregend. Dat zorgt voor een grote aanhoudende watervraag.
Bij gemaal Veendam plaatsen we pompen met een capaciteit van 2000 liter per seconde. Bij gemaal Vennix gaat het om 1000 liter water per seconde.

Maximale wateraanvoer

Vanuit het IJsselmeer voeren we maximaal water aan. Het water komt via de noordelijke route bij gemaal Dorkwerd ons gebied binnen. Gemaal Veendam en Vennix zijn doorvoergemalen. Deze gemalen pompen het water richting Zuidoost-Groningen. Op deze manier voorzien we de noordelijke Veenkoloniën en Westerwolde van voldoende water. Daar waar het water normaal gesproken in ons gebied van zuid naar noord stroomt (van hoog naar laag), moeten we het water in droge perioden omhoog pompen naar het zuidoosten. Het zuiden van de Veenkoloniën ontvangt IJsselmeerwater vanuit de Hoogeveensevaart.

Beregening en onderhoudspaden

We zien in het gebied dat er op grote schaal beregend wordt. Vanwege de aanhoudende droogte vragen we boeren zuinig te zijn met water waar het kan. Beregen zoveel mogelijk ’s avonds en ’s nachts. Ook vragen we boeren om beregening met elkaar af te stemmen.
Daarbij is het belangrijk dat de haspels niet op onze onderhoudspaden worden geplaatst. Staan er haspels op de onderhoudspaden, dan wordt het voor onze buitendienst steeds lastiger om de sloten te schonen voor aanvoer van water voor diezelfde regenhaspels.
Zo proberen we samen de waterstanden zo lang mogelijk op peil te houden.