Nieuwe overeenkomst samenwerking in Eemsdelta ondertekend

21 maart 2024

Natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheden binnen het netwerk Ecologie en Economie in Balans in Eemsdelta ondertekenden vorige week een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Hierin maken we afspraken over het bereiken van duurzame economische groei en het verbeteren van de natuur- en milieukwaliteit van de Eems-Dollard. Het vervangt onze eerdere overeenkomst uit 2014. Onze bestuurder Inge Eshuis ondertekende namens waterschap Hunze en Aa’s.

De Eems-Dollard is Natura2000-gebied en onderdeel van Werelderfgoed Waddenzee. Zoet en zout water komen hier samen en dat trekt bijzondere dieren en planten aan. Aan de andere kant is het een belangrijk industriegebied met zeehavens, energieknooppunt en chemiecluster. Hoe houden we dit gebied natuurlijk, bereikbaar en veilig? Dat is de gezamenlijke uitdaging waarvoor we binnen het netwerk Ecologie en Economie in Balans staan. Dat doen we door elkaar vroegtijdig op te zoeken en met elkaar in gesprek te blijven over onze verschillende opgaven en belangen.

Lees hier de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Ecologie en Economie in Balans in de Eemsdelta

Partners netwerk E&E

De E&E-partijen zijn: gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland en Oldambt, Groningen Seaports, Het Groninger Landschap namens Coalitie Wadden Natuurlijk, LTO Noord, Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Provincie Groningen, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest.